برای ارسال فایل باید ایمیل خود را وارد کرده و بعد از توضیحات ، فایل خود را ارسال کنید حجم فایل بیشتر از 4 مگابایت مجاز نمی باشد

انبار : قم - میدان ۷۲ تن - خیابان شهید شیرازی - کوی ۲۰ - پلاک ۱

۰۲۵۳۶۶۴۱۲۱۹ساعت پاسخگویی : ۸ الی ۱۳ - ۱۵ الی ۲۰

۰۹۱۰۴۵۳۰۸۳۷

۰۲۵۳۶۶۴۱۲۱۹

Info@tahrirclick.com

شما Email
متن نامه
: فایل همراه نامه

اخطار
خیر
بله