برای ارسال فایل باید ایمیل خود را وارد کرده و بعد از توضیحات ، فایل خود را ارسال کنید حجم فایل بیشتر از 4 مگابایت مجاز نمی باشد

قم -بلوارنواب صفوی میدان شهرداری جنب بانک سپه

۰۲۵۳۶۶۱۳۵۰۸-۰۹۱۰۴۵۳۰۸۳۷ساعت پاسخگویی : ۸ الی ۱۳ - ۱۵ الی ۲۰

۰۹۱۰۴۵۳۰۸۳۷ پشتیبانی ۲۴ ساعته واتساپ

۰۲۵۳۶۶۱۹۹۵۵

Info@tahrirclick.com

شما Email
متن نامه
: فایل همراه نامه

اخطار
خیر
بله