کلر بوک 40 برگ
  کلر بوک 40 برگ
  103035020
  ۱۰۳۰۳۵۰۲۰
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۶۲,۵۰۰ تومان
  ۳۱۲,۵۰۰ تومان
  کلربوک 10 برگ سهند
  کلربوک 10 برگ سهند
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۱,۵۰۰ تومان
  ۳۷۸,۰۰۰ تومان
  کلربوک 100 برگ قابدار سهند
  کلربوک 100 برگ قابدار سهند
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  ۸۶۴,۰۰۰ تومان
  کلربوک 100برگ
  کلربوک 100برگ
  103035008
  ۱۰۳۰۳۵۰۰۸
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۱۹,۰۰۰ تومان
  ۳۵۷,۰۰۰ تومان
  کلربوک 10برگ
  کلربوک 10برگ
  103035012
  ۱۰۳۰۳۵۰۱۲
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۴,۵۰۰ تومان
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان
  کلربوک 20 برگ
  کلربوک 20 برگ
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۹,۵۰۰ تومان
  ۴۷۴,۰۰۰ تومان
  کلربوک 20 برگ سهند
  کلربوک 20 برگ سهند
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۱,۰۰۰ تومان
  ۶۱۲,۰۰۰ تومان
  کلربوک 30 برگ
  کلربوک 30 برگ
  103035003
  ۱۰۳۰۳۵۰۰۳
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۴۸,۵۰۰ تومان
  ۲۹۱,۰۰۰ تومان
  کلربوک 30 برگ سهند
  کلربوک 30 برگ سهند
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۸۸,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان
  کلربوک 40 برگ سهند
  کلربوک 40 برگ سهند
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۹۲,۵۰۰ تومان
  ۵۵۵,۰۰۰ تومان
  کلربوک 40برگ A3
  کلربوک 40برگ A3
  103035019
  ۱۰۳۰۳۵۰۱۹
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۷۴,۰۰۰ تومان
  ۵۲۲,۰۰۰ تومان
  کلربوک 40برگ الوان پرگه
  کلربوک 40برگ الوان پرگه
  103035007
  ۱۰۳۰۳۵۰۰۷
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۸۲,۰۰۰ تومان
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  کلربوک 60 برگ
  کلربوک 60 برگ
  103035004
  ۱۰۳۰۳۵۰۰۴
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۸۳,۰۰۰ تومان
  ۴۹۸,۰۰۰ تومان
  کلربوک 60 برگ سهند
  کلربوک 60 برگ سهند
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۵۴,۰۰۰ تومان
  ۹۲۴,۰۰۰ تومان
  کلربوک 60 برگ قابدار سهند
  کلربوک 60 برگ قابدار سهند
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۲۰۹,۰۰۰ تومان
  ۶۲۷,۰۰۰ تومان
  کلربوک 80 برگ
  کلربوک 80 برگ
  103035016
  ۱۰۳۰۳۵۰۱۶
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۰۹,۰۰۰ تومان
  ۶۵۴,۰۰۰ تومان
  کلربوک 80 برگ سهند
  کلربوک 80 برگ سهند
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۲۱۸,۰۰۰ تومان
  ۶۵۴,۰۰۰ تومان
  کلربوک 80 برگ قابدار سهند
  کلربوک 80 برگ قابدار سهند
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  ۷۹۲,۰۰۰ تومان
  کلربوک 100 برگ اعلا
  کلربوک 100 برگ اعلا
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  ناموجود
  کلربوک 100 برگ قابدار کرونا
  کلربوک 100 برگ قابدار کرونا
  103035002
  ۱۰۳۰۳۵۰۰۲
  ناموجود
  کلربوک 100برگ سهند
  کلربوک 100برگ سهند
  112004063
  ۱۱۲۰۰۴۰۶۳
  ناموجود
  کلربوک 100برگ قابدار پاپکو
  کلربوک 100برگ قابدار پاپکو
  103035006
  ۱۰۳۰۳۵۰۰۶
  ناموجود
  کلربوک 10برگ اعلا
  کلربوک 10برگ اعلا
  103035015
  ۱۰۳۰۳۵۰۱۵
  ناموجود
  کلربوک 20 برگ A3
  کلربوک 20 برگ A3
  103035018
  ۱۰۳۰۳۵۰۱۸
  ناموجود
  کلربوک 20 برگ اعلا
  کلربوک 20 برگ اعلا
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  ناموجود
  کلربوک 20 برگ سوپر باند
  کلربوک 20 برگ سوپر باند
  112031010
  ۱۱۲۰۳۱۰۱۰
  ناموجود
  کلربوک 20 برگ طرحدار سهند
  کلربوک 20 برگ طرحدار سهند
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  ناموجود
  کلربوک 30 برگ اعلا
  کلربوک 30 برگ اعلا
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  ناموجود
  کلربوک 40 برگ اعلا
  کلربوک 40 برگ اعلا
  103035017
  ۱۰۳۰۳۵۰۱۷
  ناموجود
  کلربوک 40 برگ سوپر باند
  کلربوک 40 برگ سوپر باند
  112031008
  ۱۱۲۰۳۱۰۰۸
  ناموجود
  کلربوک 60 برگ سوپر باند
  کلربوک 60 برگ سوپر باند
  112031009
  ۱۱۲۰۳۱۰۰۹
  ناموجود
  کلربوک 60 برگ طرحدار سهند
  کلربوک 60 برگ طرحدار سهند
  کلیربوک کلربوک
  کلیربوک کلربوک
  ناموجود
  کلربوک 60برگ فسفری OASIS
  کلربوک 60برگ فسفری OASIS
  103035005
  ۱۰۳۰۳۵۰۰۵
  ناموجود
  کلربوک 80 برگ اعلا
  کلربوک 80 برگ اعلا
  103035009
  ۱۰۳۰۳۵۰۰۹
  ناموجود
  کلربوک 80 برگ قابدار کرونا
  کلربوک 80 برگ قابدار کرونا
  103035001
  ۱۰۳۰۳۵۰۰۱
  ناموجود

   کلر بوک


   تاریخچه کلبر بوک

   در طی عمر انسان اللخصوص زندگی شهری ما دائم در حال جا به جایی و نگهداری اسناد و مدارک، اوراق، نامه و سایر کاغذ هایی که با آن سر و کار داریم هستیم. و باید از آنها در برابر خاک، رطوبت، و پارگی محافظت کنیم.
   کلر بوک از جمله ابزاری هست که در ادارات، شرکت ها و سازمان های مختلف بسیار کاربرد دارد و دائم در حال استفاده میباشند.
   کلبربوک ها در یک پوشش مجزا با جنس پلاستیک و مقوایی ساخته شده است.
   و شبیه به آلبوم عکاسی میباشند که دارای صفحات متعدد پلاستیکی هست که از مدارک شما نگهداری میکند.
   که در چند مدل صحافی، لیبل دار، کاور، قاب دار و بدون قاب موجود میباشد.
   و به طور کلی به مدل های ساده و فانتزی تقسیم میشنود که سایز های مختلف a4، a3 و 100 برگ تا 10 برگ را دارا میباشد.


   انواع کلربوک

   کلبربوک نوع صحافی: با توجه به این که پوشه کیسه ای آن با چه روشی به هم دوخته شده است به دو بخش تقسیم شده 
   که برخی از آن ها قابل کم و یا زیاد کردن نیست و برخی دیگر مانند کلاسور قابل تنظیم کم و زیادی میباشد.
   کلربوک لیبل دار: روی کلربوک یک برچسب دارد که میتوان موضوع دسته بندی را روی آن یادداشت کرد.
   کلربوک قاب دار و بدون قاب: کلربوک بدون قاب از چندین پوشه کیسه ای(کاور) تشکیل شده است ک فقط یک جلد روی آن قرار گرفته؛
   اما کلربوک های قاب دار جدا از این که چندین پوشه کیسه ای دارد یک قاب کشویی هم روی آن قرار گرفته است. 
   که بسیار محافظ خوبی در برابر آسیب میباشد.و برای نگهداری در بایگانی به صورت ایستاده بسیار مناسب میباشند.


   خرید کلربوک

   تحریرکلیک با سابقه بسیار بالا در زمینه فروش عمده لوازم تحریر تنوع بی نظیری در کلربوک ها دارد.
   که در انواع سایز، طرح و رنگ های متعدد و زیبا برای کاربران خود فراهم کرده است.
   کلربوک های تحریر کلیک تکمیلی از هر مدل و تعداد برگ و سایز میباشد.
   تا مورد استفاده همگان باشد از ادارات مهم برای نگهداری اسناد تا جزوات دانشگاهی از کلربوک استفاده میکنند.
   تمامی خریداران عزیز در سرتاسر ایران به راحتی با خرید اینترنتی میتوانند برای مراکز خود کلربوک با کیفیت و ارزان تهیه کنند.
   کلربوک
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Corona
   • Papco
   • Sahand
   تعداد برگ
   قاب دار
   خیر
   بله