اسپری چسب اعلامیه
  اسپری چسب اعلامیه
  112012001
  ۱۱۲۰۱۲۰۰۱
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۸,۰۰۰ تومان
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
  استند چسب ماتیکی اینوکس
  استند چسب ماتیکی اینوکس
  112005022
  ۱۱۲۰۰۵۰۲۲
  بسته ۲ عددی
  قیمت واحد ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  برچسب اتیکت اسپادانا 50 برگی
  برچسب اتیکت اسپادانا 50 برگی
  108009011
  ۱۰۸۰۰۹۰۱۱
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۳۷,۰۰۰ تومان
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  برچسب اتیکت ایرانی 100برگی
  برچسب اتیکت ایرانی 100برگی
  108009012
  ۱۰۸۰۰۹۰۱۲
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۳۷,۰۰۰ تومان
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  برچسب اتیکت گلاسه
  برچسب اتیکت گلاسه
  لیبل اسم
  لیبل اسم
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۴۴,۰۰۰ تومان
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  تفنگ چسب حرارتی بزرگ 40 وات RGS
  تفنگ چسب حرارتی بزرگ 40 وات RGS
  112012042
  ۱۱۲۰۱۲۰۴۲
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۲۶,۰۰۰ تومان
  ۳۷۸,۰۰۰ تومان
  تفنگ چسب حرارتی بزرگ استورم
  تفنگ چسب حرارتی بزرگ استورم
  112012041
  ۱۱۲۰۱۲۰۴۱
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۳۱۸,۰۰۰ تومان
  ۹۵۴,۰۰۰ تومان
  تفنگ چسب حرارتی کوچک یونی وان
  تفنگ چسب حرارتی کوچک یونی وان
  112012059
  ۱۱۲۰۱۲۰۵۹
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۸۳,۰۰۰ تومان
  ۴۹۸,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 40 یارد 38 میکرون رایدر
  چسب 5 سانتی 40 یارد 38 میکرون رایدر
  112038017
  ۱۱۲۰۳۸۰۱۷
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 60 یارد 45 میکرون پارسی کار 6045
  چسب 5 سانتی 60 یارد 45 میکرون پارسی کار 6045
  112013038
  ۱۱۲۰۱۳۰۳۸
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۸,۸۰۰ تومان
  ۱۷۲,۸۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد 55 میکرون اسپیدتاپ
  چسب 5 سانتی 90 یارد 55 میکرون اسپیدتاپ
  112038015
  ۱۱۲۰۳۸۰۱۵
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۴۸,۰۰۰ تومان
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد 38 میکرون رایدر
  چسب 5 سانتی 90 یارد 38 میکرون رایدر
  112038016
  ۱۱۲۰۳۸۰۱۶
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد 48 میکرون اسپید تاپ
  چسب 5 سانتی 90 یارد 48 میکرون اسپید تاپ
  112038011
  ۱۱۲۰۳۸۰۱۱
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۸,۰۰۰ تومان
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد 50 میکرون کیکو
  چسب 5 سانتی 90 یارد 50 میکرون کیکو
  112038007
  ۱۱۲۰۳۸۰۰۷
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۵۸,۸۰۰ تومان
  ۳۵۲,۸۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد استورم
  چسب 5 سانتی 90 یارد استورم
  Storm
  Storm
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۶۳,۰۰۰ تومان
  ۳۷۸,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد قهوه ای جانسون
  چسب 5 سانتی 90 یارد قهوه ای جانسون
  Janson
  Janson
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۸,۰۰۰ تومان
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد گز
  چسب 5 سانتی 90 یارد گز
  چسب پهن
  چسب پهن
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۷,۰۰۰ تومان
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یاردکریستال M3 بی صدا
  چسب 5 سانتی 90 یاردکریستال M3 بی صدا
  112013039
  ۱۱۲۰۱۳۰۳۹
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۹,۵۰۰ تومان
  ۱۷۷,۰۰۰ تومان
  چسب آکواریوم 30 گرم
  چسب آکواریوم 30 گرم
  112012019
  ۱۱۲۰۱۲۰۱۹
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۸,۸۰۰ تومان
  ۱۰۵,۶۰۰ تومان
  چسب آکواریوم 30گرم رازی
  چسب آکواریوم 30گرم رازی
  112012030
  ۱۱۲۰۱۲۰۳۰
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۸,۹۰۰ تومان
  ۱۰۶,۸۰۰ تومان
  چسب اکلیلی 6 رنگ
  چسب اکلیلی 6 رنگ
  چسب مایع
  چسب مایع
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۳۴,۲۰۰ تومان
  ۶۸۴,۰۰۰ تومان
  چسب اکلیلی 6 رنگ تیزو
  چسب اکلیلی 6 رنگ تیزو
  112002001
  ۱۱۲۰۰۲۰۰۱
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۹,۶۰۰ تومان
  ۲۳۷,۶۰۰ تومان
  چسب برق الماس
  چسب برق الماس
  112012050
  ۱۱۲۰۱۲۰۵۰
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۳۰۰ تومان
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  چسب پهن 90 یارد کویلو
  چسب پهن 90 یارد کویلو
  112013010
  ۱۱۲۰۱۳۰۱۰
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۶۵,۰۰۰ تومان
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  چسب تحریر 110میل دلتا
  چسب تحریر 110میل دلتا
  112040003
  ۱۱۲۰۴۰۰۰۳
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۰۰۰ تومان
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  چسب حرارتی بزرگ
  چسب حرارتی بزرگ
  چسب تفنگی
  چسب تفنگی
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  چسب حرارتی کوچک
  چسب حرارتی کوچک
  چسب تفنگی
  چسب تفنگی
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  چسب دو طرفه 2 سانتی سبز
  چسب دو طرفه 2 سانتی سبز
  112012054
  ۱۱۲۰۱۲۰۵۴
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۹,۰۰۰ تومان
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
  چسب دو طرفه 4 سانتی سبز
  چسب دو طرفه 4 سانتی سبز
  112012004
  ۱۱۲۰۱۲۰۰۴
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۸,۰۰۰ تومان
  ۴۵۶,۰۰۰ تومان
  چسب دو طرفه فوم استورم
  چسب دو طرفه فوم استورم
  Storm
  Storm
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۹,۶۰۰ تومان
  ۴۷۵,۲۰۰ تومان
  چسب دو قلو شفاف غفاری
  چسب دو قلو شفاف غفاری
  112012017
  ۱۱۲۰۱۲۰۱۷
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۵,۵۰۰ تومان
  ۴۲۶,۰۰۰ تومان
  چسب دو قلو مات غفاری
  چسب دو قلو مات غفاری
  112012002
  ۱۱۲۰۱۲۰۰۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۱,۰۰۰ تومان
  ۳۷۲,۰۰۰ تومان
  چسب رنگی اکلیلی 10عددی
  چسب رنگی اکلیلی 10عددی
  112002004
  ۱۱۲۰۰۲۰۰۴
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۳,۵۰۰ تومان
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  چسب رنگی اکلیلی لیوانی 90 عددی
  چسب رنگی اکلیلی لیوانی 90 عددی
  112012060
  ۱۱۲۰۱۲۰۶۰
  بسته ۹۰ عددی
  قیمت واحد ۲,۰۵۰ تومان
  ۱۸۴,۵۰۰ تومان
  چسب قطره ای 2 گرم آلفا
  چسب قطره ای 2 گرم آلفا
  فوری الفا
  فوری الفا
  بسته ۲۵۰ عددی
  قیمت واحد ۲,۷۰۰ تومان
  ۶۷۵,۰۰۰ تومان
  چسب قطره ای 3گرم کارتی رازی
  چسب قطره ای 3گرم کارتی رازی
  112006012
  ۱۱۲۰۰۶۰۱۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۶,۴۰۰ تومان
  ۷۶,۸۰۰ تومان

   چسب

   چسب
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CBS
   • Corona
   • Delta
   • Imer
   • Inox
   • Mico
   • Owner
   • Palmo
   • Panter
   • Parsikar
   • Quilo
   • Storm
   • SUMER
   • Tizo
   • Woke
   خیر
   بله