پانچ کانکس 800
  پانچ کانکس 800
  Kanex
  Kanex
  ۹۹۵,۰۰۰ تومان
   تابلو اعلانات 120*100
  تابلو اعلانات 120*100
  103009006
  ۱۰۳۰۰۹۰۰۶
  بسته ۲ عددی
  قیمت واحد ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
   دیوارکوب کانکس TM-14H
  دیوارکوب کانکس TM-14H
  103002128
  ۱۰۳۰۰۲۱۲۸
  بسته ۲ عددی
  قیمت واحد ۸۴۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
   زونکن A4کتان گلف سفید کد 15
  زونکن A4کتان گلف سفید کد 15
  103007052
  ۱۰۳۰۰۷۰۵۲
  بسته ۴ عددی
  قیمت واحد ۸۳,۵۰۰ تومان
  ۳۳۴,۰۰۰ تومان
   منگنه 10 استندی کانکس 10M
  منگنه 10 استندی کانکس 10M
  103002130
  ۱۰۳۰۰۲۱۳۰
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۵۲,۰۰۰ تومان
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
   منگنه 24.6 استندی کانکس 45M
  منگنه 24.6 استندی کانکس 45M
  103002131
  ۱۰۳۰۰۲۱۳۱
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۷۷,۰۰۰ تومان
  ۷۷۰,۰۰۰ تومان
   منگنه 24.6 راحت زن کانکس LF210
  منگنه 24.6 راحت زن کانکس LF210
  103002124
  ۱۰۳۰۰۲۱۲۴
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۶۴۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۹۳۵,۰۰۰ تومان
   منگنه 24.6 کانکس S35
  منگنه 24.6 کانکس S35
  103002125
  ۱۰۳۰۰۲۱۲۵
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۹۶,۸۰۰ تومان
  ۴۸۴,۰۰۰ تومان
   منگنه 24.6راحت زن کانکس LF35
  منگنه 24.6راحت زن کانکس LF35
  103002133
  ۱۰۳۰۰۲۱۳۳
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان
   منگنه 24.6راحت زن کانکس LF45
  منگنه 24.6راحت زن کانکس LF45
  103002134
  ۱۰۳۰۰۲۱۳۴
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۴۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان
   منگنه انبری کانگرو HP45
  منگنه انبری کانگرو HP45
  103002041
  ۱۰۳۰۰۲۰۴۱
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۲۷۸,۰۰۰ تومان
  ۸۳۴,۰۰۰ تومان
   کاتر کوچک رگلامی دلی 2025
  کاتر کوچک رگلامی دلی 2025
  103031020
  ۱۰۳۰۳۱۰۲۰
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۱۷,۵۰۰ تومان
  ۸۴۰,۰۰۰ تومان
   کاربن A3 پلیکان 500H
  کاربن A3 پلیکان 500H
  103013015
  ۱۰۳۰۱۳۰۱۵
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۲۰۰ تومان
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  آلبوم چک طرح چرم
  آلبوم چک طرح چرم
  البوم
  البوم
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۷۶,۰۰۰ تومان
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
  ابر پول شمار سنا
  ابر پول شمار سنا
  ابرپول
  ابرپول
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۵۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ابرتخته پاکن بزرگ
  ابرتخته پاکن بزرگ
  107021001
  ۱۰۷۰۲۱۰۰۱
  بسته ۴۲ عددی
  قیمت واحد ۸,۰۰۰ تومان
  ۳۳۶,۰۰۰ تومان
  ابرتخته پاکن کوچک
  ابرتخته پاکن کوچک
  107021002
  ۱۰۷۰۲۱۰۰۲
  بسته ۵۶ عددی
  قیمت واحد ۵,۶۰۰ تومان
  ۳۱۳,۶۰۰ تومان
  استامپ A5کورش آبی
  استامپ A5کورش آبی
  103018013
  ۱۰۳۰۱۸۰۱۳
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  ۴۳۵,۰۰۰ تومان
  استامپ 11*7 پلیکان
  استامپ 11*7 پلیکان
  103018006
  ۱۰۳۰۱۸۰۰۶
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۱۷,۵۰۰ تومان
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  استامپ 7*5 پلیکان
  استامپ 7*5 پلیکان
  103018011
  ۱۰۳۰۱۸۰۱۱
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۵۰۰ تومان
  ۱۷۴,۰۰۰ تومان
  استامپ نانو کورش
  استامپ نانو کورش
  کوروش
  کوروش
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۹,۳۰۰ تومان
  ۱۱۵,۸۰۰ تومان
  استامپ کورش متوسط
  استامپ کورش متوسط
  کوروش
  کوروش
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۸,۸۰۰ تومان
  ۱۱۲,۸۰۰ تومان
  استامپ کورش کوچک
  استامپ کورش کوچک
  کوروش
  کوروش
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۶,۸۰۰ تومان
  ۱۰۰,۸۰۰ تومان
  باتری 2016 سکه ای کملیون
  باتری 2016 سکه ای کملیون
  باطری
  باطری
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۲۰,۲۰۰ تومان
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان
  باتری 2025 سکه ای کملیون
  باتری 2025 سکه ای کملیون
  باطری
  باطری
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۱۹,۲۰۰ تومان
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان
  باتری 23آمپرالکالاین کملیون
  باتری 23آمپرالکالاین کملیون
  باطری
  باطری
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۲۴,۸۰۰ تومان
  ۴۹۶,۰۰۰ تومان
  باتری 27آمپرالکالاین کملیون
  باتری 27آمپرالکالاین کملیون
  باطری
  باطری
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۲۴,۸۰۰ تومان
  ۴۹۶,۰۰۰ تومان
  باتری AG1 کملیون
  باتری AG1 کملیون
  112030023
  ۱۱۲۰۳۰۰۲۳
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۱۰,۳۰۰ تومان
  ۱۰۳,۰۰۰ تومان
  باتری AG13 کملیون
  باتری AG13 کملیون
  112030001
  ۱۱۲۰۳۰۰۰۱
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۵۰۰ تومان
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  باتری AG3 کملیون
  باتری AG3 کملیون
  112030024
  ۱۱۲۰۳۰۰۲۴
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۱۰,۳۰۰ تومان
  ۱۰۳,۰۰۰ تومان
  باتری بزرگ آبی کارتی کملیون
  باتری بزرگ آبی کارتی کملیون
  باطری
  باطری
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۴,۸۰۰ تومان
  ۴۱۷,۶۰۰ تومان
  باتری ریموتی ولف A23
  باتری ریموتی ولف A23
  112039011
  ۱۱۲۰۳۹۰۱۱
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۲۲,۹۰۰ تومان
  ۲۲۹,۰۰۰ تومان
  باتری سکه ای ولف 2016
  باتری سکه ای ولف 2016
  112039013
  ۱۱۲۰۳۹۰۱۳
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۹۰۰ تومان
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان
  باتری سکه ای ولف 2025
  باتری سکه ای ولف 2025
  112039014
  ۱۱۲۰۳۹۰۱۴
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۹۰۰ تومان
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان
  باتری قلمی آبی شیرینگی کملیون
  باتری قلمی آبی شیرینگی کملیون
  باطری
  باطری
  بسته ۴۰ عددی
  قیمت واحد ۶,۶۰۰ تومان
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  باتری قلمی الکالاین موربیت
  باتری قلمی الکالاین موربیت
  112039009
  ۱۱۲۰۳۹۰۰۹
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۷۰۰ تومان
  ۵۶۵,۲۰۰ تومان

   پخش عمده لوازم اداری


   لوازم اداری کاربردی

   در سراسر کشور همواره سازمان ها، ادارات، دفاتر، آموزشگاه ها و محل کسب کارهای بسیاری در حال فعالیت میباشند؛
   که شاید باورش سخت باشه برای شما ولی پایه و اساس این ارگان ها را لوازم اداری تشکیل میدهند.
   ابزارهایی بسیار گسترده در انواع مختلف که باعث بهبود و آسانی روند کار کارمندان و کارکنان عزیز میشوند.
   ابزارهایی همچون : لوازم مصرفی، لوازم رومیزی، بایگانی، دفاتر اداری، تخته و تجهیزات اداری که بسیار کاربرد دارند.
   البته این ابزارات برای همه ادارات یکسان نمیباشد با توجه به نیاز هر مجموعه مورد استفاده قرار میگیرد.

   ملزمات لوازم اداری

   لوازم مصرفی: لوازمی برای ارائه خدمات و مصرفی که قابل تمام شدن میباشند را لوازم مصرفی میگویند.
   شامل مواردی همچون :سوزن منگنه، کاربن، باتری، جوهر، گیره و سایر لوازمات دیگر میباشد.
   لوازم رومیزی: تمامی ابزار های رومیزی مورد استفاده کارمندان در ادارات را لوازم رومیزی گویند.
   شامل مواردی همچون: دوخت، پانچ، قیچی، پایه چسب، ماشین حساب، سرویس رومیزی و سایر لوازمات دیگر میباشد.
   بایگانی: برای نگهداری اسناد و مدارک لوازم خاصی نیاز است که به این ابزارات بایگانی میگویند.
   شامل مواردی همچون: کلربوک، زونکن، کلاسور، کاور، طلق و سایر لوازمات دیگر میباشد.
   دفاتر اداری: دفتر و سر رسید و تقویم های مورد استفاده در محیط های کاری را دفاتر اداری گویند.
   شامل مواردی همچون: دفاتر وزیری، رحلی، قلمدانی و تقویم و سر رسید.
   تخته و تخته پاک کن: صفحه ایی سفید و یا سیاه در سایز های مختلف که بر روی آن نوشته و ترسیم میشود که میتواند قابل پاک شدن یا نشدن باشد.
   شامل مواردی همچون: وایت برد مغناطیسی، تخته پاک کن، تابلو اعلانات، مگنت وایت برد و سایر لوازمات دیگر میباشد.
   تجهیزات اداری: دستگاه های ادارای جهت چاپ و ترمیم برای روند سریع کار را تجهیزات اداری میگویند.
   شامل مواردی همچون: دستگاه صحافی، دستگاه لمینت، دستگاه تست اسکناس و دستگاه کاتر میباشد.

   خرید عمده لوازم اداری شرکت خود از تحریرکلیک

   تحریرکلیک با سابقه کاری بالا در زمینه لوازم تحریر در حال فعالیت میباشد. که بخشی از آن لوازم اداری این مجموعه میباشد.
   وبسایت تحریرکلیک تمامی لوازم مورد نیاز در یک اداره رو برای مدیران و کارمندان عزیز فراهم کرده است.
   ابزارتی همچون لوازم مصرفی، لوازم رومیزی، لوازم بایگانی، دفاتر اداری، تخته و تخته پاک کن و تجهیزات اداری را شامل میشود.
   تحریر کلیلک با پخش عمده لوازم التحریر و اداری در سر تا سر ایران سابقه بسزایی برای خودت ساخته 
   تا با اطمینان کامل کاربران بتوانند برای اداره، دفتر، شرکت، آموزشگاه و هر ارگان اداری خرید اینترنتی خود را ثبت کنند.
   پخش عمده لوازم اداری
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Benito
   • Bic
   • C.Class
   • Canco
   • CBS
   • Clips
   • Corona
   • Deli
   • Delta
   • DL
   • Imer
   • Kanex
   • Kangaro
   • Kara
   • Kw - Trion
   • Maped
   • MGM
   • Mico
   • Micro
   • Novin
   • Owner
   • Panter
   • Papco
   • Parsikar
   • Pelikan
   • Sahand
   • SEPAND
   • Shahab
   • STD
   • Tizo
   • Yekshin
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله