نیم ست 3تیکه پاسارگاد ( تقویم ، خودکار ، جاکلیدی )
تقویم