اتود فانتزی سیلیکونی ببر 9989
  اتود فانتزی سیلیکونی ببر 9989
  101008126
  ۱۰۱۰۰۸۱۲۶
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۹,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۴۴,۰۰۰ تومان
  اتود فانتزی سیلیکونی فضانورد 1023
  اتود فانتزی سیلیکونی فضانورد 1023
  101008127
  ۱۰۱۰۰۸۱۲۷
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۹,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۴۴,۰۰۰ تومان
  اتود فلزی آسترا لاکسر
  اتود فلزی آسترا لاکسر
  112025064
  ۱۱۲۰۲۵۰۶۴
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۷۴,۰۰۰ تومان
  ۲,۶۶۴,۰۰۰ تومان
  استند مداد طرحدار مشکی و قرمز کویلو 864 عددی
  استند مداد طرحدار مشکی و قرمز کویلو 864 عددی
  101001011
  ۱۰۱۰۰۱۰۱۱
  بسته ۸۶۴ عددی
  قیمت واحد ۷,۳۰۰ تومان
  ۶,۳۰۷,۲۰۰ تومان
  پاک کن آبی فابرکاستل سایز 20
  پاک کن آبی فابرکاستل سایز 20
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۳۱,۵۰۰ تومان
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن آبی فابرکاستل سایز 30
  پاک کن آبی فابرکاستل سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۲۱,۰۰۰ تومان
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن اتودی تولیپ
  پاک کن اتودی تولیپ
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۸,۶۰۰ تومان
  ۵۸۳,۲۰۰ تومان
  پاک کن برقی 2 سر بلیستری استورم
  پاک کن برقی 2 سر بلیستری استورم
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۳۳,۲۰۰ تومان
  ۷۹۹,۲۰۰ تومان
  پاک کن برقی استورم 384
  پاک کن برقی استورم 384
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۰۳,۵۰۰ تومان
  ۶۲۱,۰۰۰ تومان
  پاک کن بزرگ آنتی باکتر یال مشکی پنتر
  پاک کن بزرگ آنتی باکتر یال مشکی پنتر
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۲۳,۰۰۰ تومان
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن بزرگ آنتی باکتریال سفید پنتر
  پاک کن بزرگ آنتی باکتریال سفید پنتر
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۲۳,۰۰۰ تومان
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن پیچی 3.8میل تی ام کیو و یدک بلیستری
  پاک کن پیچی 3.8میل تی ام کیو و یدک بلیستری
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۷۵,۳۰۰ تومان
  ۹۰۳,۶۰۰ تومان
  پاک کن خمیری هیگر
  پاک کن خمیری هیگر
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۶,۸۰۰ تومان
  ۴۰۳,۲۰۰ تومان
  پاک کن داست فری سی کلاس سایز 30
  پاک کن داست فری سی کلاس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۶,۵۰۰ تومان
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  پاک کن رگلامی 150عددی تراس
  پاک کن رگلامی 150عددی تراس
  پاک کن
  پاک کن
  ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن رنگی 5 عددی کارتی 8003
  پاک کن رنگی 5 عددی کارتی 8003
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۳,۵۰۰ تومان
  ۴۰۲,۰۰۰ تومان
  پاک کن رنگی اینوکس سایز 30
  پاک کن رنگی اینوکس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن رنگی تراس سایز 30
  پاک کن رنگی تراس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۵۰۰ تومان
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  پاک کن رنگی فکتیس سایز 30
  پاک کن رنگی فکتیس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۹,۵۵۰ تومان
  ۲۸۶,۵۰۰ تومان
  پاک کن رنگی کنکو سایز 20
  پاک کن رنگی کنکو سایز 20
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۲ عددی
  قیمت واحد ۷,۲۰۰ تومان
  ۲۳۰,۴۰۰ تومان
  پاک کن رنگی کنکو سایز 30
  پاک کن رنگی کنکو سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۰۰ تومان
  ۲۳۰,۴۰۰ تومان
  پاک کن سفید اینوکس سایز 20
  پاک کن سفید اینوکس سایز 20
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۷,۲۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن سفید اینوکس سایز 30
  پاک کن سفید اینوکس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن سفید تراس سایز 30
  پاک کن سفید تراس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۵۰۰ تومان
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  پاک کن سفید کنکو سایز 20
  پاک کن سفید کنکو سایز 20
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۲ عددی
  قیمت واحد ۷,۲۰۰ تومان
  ۲۳۰,۴۰۰ تومان
  پاک کن سفید کنکو سایز 30
  پاک کن سفید کنکو سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۰۰ تومان
  ۲۳۰,۴۰۰ تومان
  پاک کن فکتیس 36
  پاک کن فکتیس 36
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۶,۷۵۰ تومان
  ۲۴۳,۰۰۰ تومان
  پاک کن فکتیس 60
  پاک کن فکتیس 60
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۰۵۰ تومان
  ۲۴۳,۰۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی بزرگ سفید لیوانی پارسی کار 1148
  پاک کن مثلثی بزرگ سفید لیوانی پارسی کار 1148
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۸,۵۰۰ تومان
  ۴۰۸,۰۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی رنگی تراس
  پاک کن مثلثی رنگی تراس
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی رنگی لیوانی پارسی کار 1296
  پاک کن مثلثی رنگی لیوانی پارسی کار 1296
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۹۶ عددی
  قیمت واحد ۵,۷۰۰ تومان
  ۵۴۷,۲۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی سفید تراس
  پاک کن مثلثی سفید تراس
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی سفید لیوانی پارسی کار 1196
  پاک کن مثلثی سفید لیوانی پارسی کار 1196
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۹۶ عددی
  قیمت واحد ۵,۳۰۰ تومان
  ۵۰۸,۸۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی فکتیس 3036
  پاک کن مثلثی فکتیس 3036
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۷,۷۰۰ تومان
  ۲۷۷,۲۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی فکتیس T24
  پاک کن مثلثی فکتیس T24
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۵۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن مدادی فرچه دار فابرکاستل
  پاک کن مدادی فرچه دار فابرکاستل
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۱۷,۰۰۰ تومان
  ۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان

   نوشت افزار


    

   نوشت افزار نام ایرانی لوازم التحریر

   از دوران کودکی تا بزرگ سالی لوازم التحریر و یا در واقع نوشت افزارها که ابزار ترسیم و نوشتن هستند، همراه همیشگی ما بوده اند.
   و تبدیل به ابزار مورد علاقه اکثریت ما شده اند. تنوع ابزار در مجموعه تحریر کلیک تمام نیاز و ذوق شما را تامیین خواهد کرد؛ 
   و این ابزار به صورت ساده ، فانتزی و ...در مدل و جنس های مختلف موجود میباشد؛ که بسیار زیبا و جذاب و کاربردی هستند و حس و حال خوبی را به ما انتقال میدهند.
   به طوری ک حتی باعث خلاقیت و ایده پردازی و رشد در کودک ما میشوند .
   تصور کنید کودکی را که سر باز میزند از درس خواندن و یا کارمندی که خسته است از انجام کار روزمره خود و یا حتی دانشجویی که پای نوشتن مقاله خود نشسته است .
   ابزار زیبا و با کیفیت و کابردی همچون خودکار، مداد، مداد رنگی، اتود، پاکن، تراش، روان نویس و ماژیک میتواند کمک دهنده انرژی مثبت در انجام کار آن کودک، دانشجو و یا حتی کارمند ما شود.
   نوشت افزار در زندگی امروزه ما تبدیل به عضو جدا نشدنی شده است؛
   به طوری که فرقی نمیکند در خانه باشیم یا محل کار و یا حتی در مکانی برای یادگیری، در هر صورت نیازمند همیشگی ما لوازم تحریر و نوشت افزارها هستند.


   لوازم تحریر مورد علاقتون؟ 

   بخش عمده لوازم تحریر را نوشت افزار ها تشکیل میدهند که شامل اقلام متفاوتی میشود، که برخی از آن در زیر لیست شده و به طور مختصری به شرح آنها پرداخته ایم:
   خودکار: یکی از بهترین اختراعات بشر است که توانستند جوهر را درون لوله ای بگذارند و با قرار دادند توپی در سر آن جوهر را مدیریت شده بر روی کاغذ انتقال دهند.
   مداد رنگی: ابزار زیبای مورد استفاده کودکان و نقاشان که مغزی آن رنگدانه فشرده شده از نوعی موم و خاک رس است.
   مداد مشکی : ابزار نوشتن و ترسیم ما هستند که امکان پاک کردن آن را از روی کاغذ داریم و دارای رنگبندی های متنوعی میباشد
   ماژیک معمولی یا غیر وایت برد: محفظه مرکبی دارد و یکی از کاربردهای آن نوشتن روی سی دی است.
   ماژیک وایت برد: ابزار مهم و بسیار کاربردی در حوزه آموزش، تدریس و کار که به راحتی میتوان آن را از روی تخته پاک کرد.
   ماژیک هایلایت: برای پر رنگ کردن نکات مهم در امر درس و یا یک کتاب خوب ماژیک هایلایت یا علامت گذار بی نظیر است.
   ماژیک نقاشی: این نوع ماژیک اکثرا برای طراحی، نقاشی و نوشتن خط درشت مورد استفاده قرار میگیرد که دارای رنگبندی های متنوعی است.
   لاک غلط گیر: در سه نوع قلمی، فرچه ای و نواری میباشد که برای پاک کردن خودکار از صفحه کاغذ استفاده میشود تا بتوان به سرعت و سهولت مطلب را اصلاح کرد.
   پاک کن: در انواع مختلف جهت پاک کردن نوشته و ترسیم از صفحه کاغذ مورد استفاده قرار میگیرد.
   تراش: ابزاری با دو تیغه که در جنس و مدل های متفاوت موجود می باشد که در صورت شکستگی یا کوتاه شدن مغزی مداد از آن استفاده میکنند. 
   اتود: بهترین جایگزین برای مداد که نوک آن قابل شارژ بوده و میتوانید استفاده مداوم از آن داشته باشید.
   نوک: در قطرهای مختلف 0.3 ، 0.5 ، 0.7 ، 0.9 ساخته شده برای انواع مداد نوکی 
   روان نویس: قلمی نرم و روان و زیبا برای نوشتن و کاربرد بیشتر آن برای مدیران است.
   خود نویس: قلمی زیبا که میتوان روی آن حکاکی کرد و برای هدیه و حتی تبلیغات مورد استفاده قرار بگیرد.
   گچ: گچ تحریر اکثرا برای اموزش معلمین در مدارس بر روی تخته سیاه مورد استفاده قرار میگرفت.

     

   پخش و خرید عمده لوازم تحریر ارزان

   تحریرکلیک با همکاری بهترین برندها نوشت افزارهای بسیار با کیفیت و مطلوب و با قیمت مناسب و ارزان را روانه بازار کرده
   و ماموریت اصلی آن تامین محصولات و کالای نوشت افزار به صورت عمده برای فروشگاهان، مدارس، آموزشگاه ها و ادارات در سراسر کشور میباشد.
   اگر قصد خرید لوازم تحریر عمده را دارید تحریر کلیک این اطمینان را میدهد که ابزار مورد نیاز شما را در اسرع وقت و با قیمت مناسب و کیفیت بالا برای شما تامین کند.
   تنوع فروش عمده لوازم تحریر در این مجموعه بسیار بالا است و ابزاری همچون خودکار، مداد، مداد رنگی، اتود، پاکن، تراش، روان نویس و ماژیک نویس با خرید عمده میتواند تجربه خوبی را از خرید اینترنتی به شما ارائه دهد.
   اولین نیاز کودک مداد سیاه و مداد رنگی است و دائم با آن سر و کار دارد پس بهتر است، محصولاتی را تهیه کنید که درعین کیفیت از قیمت مناسب نیز برخوردار باشد.
   همه شما همکاران و هم صنف های عزیز و همچنین عموم دیگر کاربران میتوانید با اعتماد به پخش عمده تحریرکلیک خیال خود را از ابزارات مورد نیاز خود راحت کنید.
   نوشت افزار
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Adel
   • Admiral
   • Arya
   • Asya
   • Benito
   • Bic
   • C.Class
   • Canco
   • CBS
   • Claro
   • Corona
   • Dinosaur
   • Doms
   • Eagle
   • Europen
   • Faber Castell
   • Fabl
   • Factis
   • Fatih
   • Hippoo
   • Imer
   • Inox
   • Kian
   • Luxor
   • Maped
   • MGM
   • Micro
   • Owner
   • Palmo
   • Panter
   • Parsikar
   • Parsmedad
   • Pelikan
   • Pensan
   • Persia
   • Phoenix
   • Picasso
   • Quilo
   • Sadaf
   • School Max
   • selena
   • Smart
   • SMS
   • Snowman
   • STAEDTLER
   • Storm
   • Stylish
   • SUMER
   • Tizo
   • TRIPLE
   • Woke
   • Zebra
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله