تلسکوپ پایه دار 40050
  تلسکوپ پایه دار 40050
  108026015
  ۱۰۸۰۲۶۰۱۵
  بسته ۲ عددی
  قیمت واحد ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  میکروسکوپ 1220
  میکروسکوپ 1220
  108026011
  ۱۰۸۰۲۶۰۱۱
  بسته ۲ عددی
  قیمت واحد ۸۶۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
  میکروسکوپ 2120
  میکروسکوپ 2120
  108026016
  ۱۰۸۰۲۶۰۱۶
  بسته ۲ عددی
  قیمت واحد ۷۹۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
  میکروسکوپ فاندل FAZ-C900
  میکروسکوپ فاندل FAZ-C900
  108026010
  ۱۰۸۰۲۶۰۱۰
  ۱,۰۷۴,۰۰۰ تومان
  میکروسکوپ کیفی1220
  میکروسکوپ کیفی1220
  108026013
  ۱۰۸۰۲۶۰۱۳
  بسته ۲ عددی
  قیمت واحد ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  تلسکوپ پایه دار 86402
  تلسکوپ پایه دار 86402
  108026014
  ۱۰۸۰۲۶۰۱۴
  ناموجود
  تلسکوپ فاندل FA-30F300
  تلسکوپ فاندل FA-30F300
  108026009
  ۱۰۸۰۲۶۰۰۹
  ناموجود
  تلسکوپ فاندل FA-40F400
  تلسکوپ فاندل FA-40F400
  108026008
  ۱۰۸۰۲۶۰۰۸
  ناموجود
  تلسکوپ فاندل FAB-50600
  تلسکوپ فاندل FAB-50600
  108026007
  ۱۰۸۰۲۶۰۰۷
  ناموجود
  میکروسکوپ 1100
  میکروسکوپ 1100
  108026012
  ۱۰۸۰۲۶۰۱۲
  ناموجود
  میکروسکوپ فاندل FA1500-3PZL
  میکروسکوپ فاندل FA1500-3PZL
  108026006
  ۱۰۸۰۲۶۰۰۶
  ناموجود
  میکروسکوپ فاندل FA-B900
  میکروسکوپ فاندل FA-B900
  108026001
  ۱۰۸۰۲۶۰۰۱
  ناموجود
  میکروسکوپ فاندل FAPH-C1200
  میکروسکوپ فاندل FAPH-C1200
  108026005
  ۱۰۸۰۲۶۰۰۵
  ناموجود
  میکروسکوپ فاندل FAPZ-C1200
  میکروسکوپ فاندل FAPZ-C1200
  108026002
  ۱۰۸۰۲۶۰۰۲
  ناموجود
  میکروسکوپ فاندل FAX-1200
  میکروسکوپ فاندل FAX-1200
  108026003
  ۱۰۸۰۲۶۰۰۳
  ناموجود
  میکروسکوپ فاندل FAZ-C1200
  میکروسکوپ فاندل FAZ-C1200
  108026004
  ۱۰۸۰۲۶۰۰۴
  ناموجود

   میکروسکوپ و تلسکوپ

   میکروسکوپ و تلسکوپ
   خیر
   بله