ست 6 رنگ ماژیک فسفری 2 سر شکلات 6601
  ست 6 رنگ ماژیک فسفری 2 سر شکلات 6601
  101016071
  ۱۰۱۰۱۶۰۷۱
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۰۹,۵۰۰ تومان
  ۶۵۷,۰۰۰ تومان
  ست 6 عددی ماژیک فسفری آبنبات کد 1020
  ست 6 عددی ماژیک فسفری آبنبات کد 1020
  101016070
  ۱۰۱۰۱۶۰۷۰
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۷۳,۷۰۰ تومان
  ۴۴۲,۲۰۰ تومان
  ست 6 عددی ماژیک فسفری یونی کورن
  ست 6 عددی ماژیک فسفری یونی کورن
  101016065
  ۱۰۱۰۱۶۰۶۵
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۷۸,۰۰۰ تومان
  ۴۶۸,۰۰۰ تومان
  ست 6 عددی ماژیک هایلایت بطری
  ست 6 عددی ماژیک هایلایت بطری
  101016064
  ۱۰۱۰۱۶۰۶۴
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۷۲,۰۰۰ تومان
  ۴۳۲,۰۰۰ تومان
  ست 6عددی ماژیک فسفری 2سرکیفی کد 857
  ست 6عددی ماژیک فسفری 2سرکیفی کد 857
  101016074
  ۱۰۱۰۱۶۰۷۴
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۱۷,۵۰۰ تومان
  ۷۰۵,۰۰۰ تومان
  ماژیک علامت زن سی بی اس کد 710
  ماژیک علامت زن سی بی اس کد 710
  101016076
  ۱۰۱۰۱۶۰۷۶
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۲۰,۹۰۰ تومان
  ۵۰۱,۶۰۰ تومان
  ماژیک علامت زن قلمی سی بی اس کد 740
  ماژیک علامت زن قلمی سی بی اس کد 740
  101016075
  ۱۰۱۰۱۶۰۷۵
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۸,۷۰۰ تومان
  ۲۲۴,۴۰۰ تومان
  ماژیک فسفری رگلامی ایمر کد 605
  ماژیک فسفری رگلامی ایمر کد 605
  101016066
  ۱۰۱۰۱۶۰۶۶
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۲۲,۵۰۰ تومان
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک فسفری رگلامی پارسی کار کد 830
  ماژیک فسفری رگلامی پارسی کار کد 830
  101016067
  ۱۰۱۰۱۶۰۶۷
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۲۲,۵۰۰ تومان
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک فسفری رگلامی پاستلی کد 60200
  ماژیک فسفری رگلامی پاستلی کد 60200
  101016069
  ۱۰۱۰۱۶۰۶۹
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۱۱,۵۰۰ تومان
  ۴۱۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک فسفری رگلامی کیکو
  ماژیک فسفری رگلامی کیکو
  101016073
  ۱۰۱۰۱۶۰۷۳
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۹,۹۰۰ تومان
  ۲۳۷,۶۰۰ تومان
  ماژیک فسفری رگلامی یونی کورن 2303
  ماژیک فسفری رگلامی یونی کورن 2303
  101016072
  ۱۰۱۰۱۶۰۷۲
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۵,۵۰۰ تومان
  ۹۱۸,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت 10 عددی جور میکرو
  ماژیک هایلایت 10 عددی جور میکرو
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۲۵,۵۰۰ تومان
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت 320 راین رنگ جور
  ماژیک هایلایت 320 راین رنگ جور
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۷,۵۰۰ تومان
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت 321 راین رنگ جور
  ماژیک هایلایت 321 راین رنگ جور
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۸,۵۰۰ تومان
  ۳۴۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت 72 عددی لاکسر مدل Textliter
  ماژیک هایلایت 72 عددی لاکسر مدل Textliter
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۷۲ عددی
  قیمت واحد ۳۰,۵۰۰ تومان
  ۲,۱۹۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت پاستلی ست 4 عددی براق اکلیلی مپد
  ماژیک هایلایت پاستلی ست 4 عددی براق اکلیلی مپد
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۲۳۶,۶۰۰ تومان
  ۷۰۹,۸۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت پاستلی ست 6 عددی اسمارت
  ماژیک هایلایت پاستلی ست 6 عددی اسمارت
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۱۷,۰۰۰ تومان
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت پاستلی مپد
  ماژیک هایلایت پاستلی مپد
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۴۳,۶۰۰ تومان
  ۱,۰۴۶,۴۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت پاستلی مونیخ 1500
  ماژیک هایلایت پاستلی مونیخ 1500
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت دلی جور
  ماژیک هایلایت دلی جور
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۲۴,۵۰۰ تومان
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی 72عددی پاستلی لاکسر
  ماژیک هایلایت رگلامی 72عددی پاستلی لاکسر
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۷۲ عددی
  قیمت واحد ۳۰,۵۰۰ تومان
  ۲,۱۹۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی اس ام اس
  ماژیک هایلایت رگلامی اس ام اس
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۲۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی اسکول مکس
  ماژیک هایلایت رگلامی اسکول مکس
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۳,۴۰۰ تومان
  ۸۴۲,۴۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی بنیتو
  ماژیک هایلایت رگلامی بنیتو
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۷۵۰ تومان
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی بیرو
  ماژیک هایلایت رگلامی بیرو
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۸۰۰ تومان
  ۵۳۲,۸۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی مینی 5360HD
  ماژیک هایلایت رگلامی مینی 5360HD
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۳۳۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی هیپو
  ماژیک هایلایت رگلامی هیپو
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۱,۰۰۰ تومان
  ۷۵۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت ست 3 عددی توپ 185
  ماژیک هایلایت ست 3 عددی توپ 185
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت ست 3 عددی یونی کورن 171
  ماژیک هایلایت ست 3 عددی یونی کورن 171
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت سی کلاس
  ماژیک هایلایت سی کلاس
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۵۰۰ تومان
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت صدف
  ماژیک هایلایت صدف
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۱۱,۵۰۰ تومان
  ۴۱۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت فانتزی رگلامی
  ماژیک هایلایت فانتزی رگلامی
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۰۰۰ تومان
  ۷۶۸,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت فانتزی ست 6 عددی 6040
  ماژیک هایلایت فانتزی ست 6 عددی 6040
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۵۱,۵۰۰ تومان
  ۱,۸۱۸,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت فانتزی لامپ
  ماژیک هایلایت فانتزی لامپ
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۱,۵۰۰ تومان
  ۷۷۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت فضانورد ست 6 عددی 218
  ماژیک هایلایت فضانورد ست 6 عددی 218
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۷۸,۰۰۰ تومان
  ۴۶۸,۰۰۰ تومان

   ماژیک هایلایت


   پیدایش اولین ماژیک ها

    
   در سال 1910 میلادی توسط شخصی به نام لی نیومن برای اولین بار ماژیک ساخته شد.
   بعد از آن در سال 1926 میلادی توسط بنیامین پاسکاج  قلم مو نقاشی اختراع شد که میتوان نوک آن را از رنگ های مختلف پر کرد اما متاسفانه قابل فروش نبود.
   در سال 1944 میلادی والترج دی گرافت قلمی را طراحی کرد که در داخل آن جوهر قرار میگرفت و به نوک نمدی آن میرسید.
   با پیشرفت علم در سال 1953 میلادی ماژیک های نوک تیزی اختراع و ساخته شد که قادر به نوشتن بر روی هر سطحی بودن و میتوانستن آن را به فروش برسانند.
   و در نهایت در سال 1962 میلادی یوکیو هوری از توکیو ماژیک هایی با نوک فیبری امروزی را ساخت.
   و حال، هایلایت های مورد علاقه ما یا به اختصار ماژیک علامت گذار در دهه 1970 میلادی ساخته شده اند.
   ماژیک های هایلایت بین عموم به ماژیک فسفری معروف شده اند و ما انواع ماژیک هایلایت در تنوع رنگی فوق العاده ای را دارا هستیم.
   هایلایتر ها ماژیک های زیبایی هستن که دانش آموزها و یا یک دانشجو خوش ذوق میتواند نکات مهم درس خود را علامت گذاری کند؛
   و یا یک شخص در حین خواندن کتاب مورد علاقه خود میتواند متن دوست داشتنی مورد نظرش را هایلات کند، تا بتواند به راحتی آن را پیدا و مرور کنند. 
   هایلایترهای فانتزی از جمله لوازم تحریر دوست داشتنی میابشد که شما را میتواند سر ذوق بیاورد.

   انواع ماژیک

   ماژیک ها انواع مختلف دارند و در چند دسته بندی قرار میگیرند
   مانند: ماژیک معمولی، ماژیک وایت برد، ماژیک هایلایت و ماژیک نقاشی 
   که برندهای نامدار و معتبری آن هارا در خط تولید خود قرار داده اند. برخی از این ماژیک ها دائمی هستند و میتواند حتی بر روی شیشه از آن استفاده کرد تا پاک نشود.
   و برخی دیگرد ماژیک غیر دائمی هستن مانند ماژیک وایت برد که میتوان آن را به راحتی با تخته پاک کن پاک کرد.
   که در این بخش ما به ماژیک های هایلایت فسفری میپردازیم، ماژیک های هایلایت در انواع رنگ ماژیک فسفری قرمز، ماژیک فسفری زرد و... و یا در مدل های مختل مانند ماژیک قلمی، ماژیک پاستلی و ماژیک رگلامی موجود میباشند.

   خرید عمده ماژیک هایلایت

   این قلم های آغشته به جوهر با نوک تیز نمدی تنوع زیبا و بی نظیری دارند. برخی از آن ها نوک تیز و برخی دیگر پهن برخی در رنگ های پررنگ و برخی دیگر در رنگ های پاستیلی و کم رنگ تولید شده اند؛که ما امروزه انواع مختلف ماژیک هایلایت با کیفیت های متفاوت را در بازار مشاهده میکنیم.
   ماژیک ها به صورتی طراحی شده اند که در تمام سنین مختلف بتوانند به راحتی آن را در دست گرفته و ترسیم کنند.
   تحریرکلیک تمام تلاش خود را کرده با همکاری بهترین برندها، زیباترین و قیمت مناسب ترین ماژیک های هایلایت را فراهم سازد، تا شما کاربران عزیز با خیالت راحت خرید ماژیک هایلایت خود را به آسانی و به صورت اینترنتی تکمیل کنید و اطمینان و خیال امنی را از خرید خود داشته باشید.
   ماژیک هایلایت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Benito
   • C.Class
   • Canco
   • Corona
   • Imer
   • Luxor
   • Maped
   • Micro
   • Panter
   • Parsikar
   • Pelikan
   • Sadaf
   • School Max
   • Smart
   • SMS
   • Tizo
   خیر
   بله