ست 6 عددی ماژیک فسفری پاستلی اسمارت
  ست 6 عددی ماژیک فسفری پاستلی اسمارت
  101016051
  ۱۰۱۰۱۶۰۵۱
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۱۷,۰۰۰ تومان
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک فسفری رگلامی اس ام اس
  ماژیک فسفری رگلامی اس ام اس
  101016050
  ۱۰۱۰۱۶۰۵۰
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۲۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت 10 عددی جور میکرو
  ماژیک هایلایت 10 عددی جور میکرو
  101016041
  ۱۰۱۰۱۶۰۴۱
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۲۵,۵۰۰ تومان
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت 3 عددی یونی کورن 711
  ماژیک هایلایت 3 عددی یونی کورن 711
  101016049
  ۱۰۱۰۱۶۰۴۹
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت 320 راین رنگ جور
  ماژیک هایلایت 320 راین رنگ جور
  101016035
  ۱۰۱۰۱۶۰۳۵
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۷,۵۰۰ تومان
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت 321 راین رنگ جور
  ماژیک هایلایت 321 راین رنگ جور
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۸,۵۰۰ تومان
  ۳۴۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت 6عددی دو سرشکلات
  ماژیک هایلایت 6عددی دو سرشکلات
  101016037
  ۱۰۱۰۱۶۰۳۷
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۶۹,۰۰۰ تومان
  ۴۱۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت 72 عددی لاکسر مدل Textliter
  ماژیک هایلایت 72 عددی لاکسر مدل Textliter
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۷۲ عددی
  قیمت واحد ۳۰,۵۰۰ تومان
  ۲,۱۹۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت پاستلی اکلیلی براق رگلامی مپد
  ماژیک هایلایت پاستلی اکلیلی براق رگلامی مپد
  112025059
  ۱۱۲۰۲۵۰۵۹
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۸,۹۰۰ تومان
  ۷۰۶,۸۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت پاستلی ست 4 عددی براق اکلیلی مپد
  ماژیک هایلایت پاستلی ست 4 عددی براق اکلیلی مپد
  112025058
  ۱۱۲۰۲۵۰۵۸
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۲۳۶,۶۰۰ تومان
  ۷۰۹,۸۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت پاستلی ست 6 عددی زوما
  ماژیک هایلایت پاستلی ست 6 عددی زوما
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۵۸,۴۰۰ تومان
  ۴۷۵,۲۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت پاستلی مپد
  ماژیک هایلایت پاستلی مپد
  112025050
  ۱۱۲۰۲۵۰۵۰
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۴۳,۶۰۰ تومان
  ۱,۰۴۶,۴۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت پاستلی مونیخ 1500
  ماژیک هایلایت پاستلی مونیخ 1500
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت دلی جور
  ماژیک هایلایت دلی جور
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۲۴,۵۰۰ تومان
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی 72عددی پاستلی لاکسر
  ماژیک هایلایت رگلامی 72عددی پاستلی لاکسر
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۷۲ عددی
  قیمت واحد ۳۰,۵۰۰ تومان
  ۲,۱۹۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی اسپوت لاینر
  ماژیک هایلایت رگلامی اسپوت لاینر
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۸۰۰ تومان
  ۴۹۶,۸۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی اسکول مکس
  ماژیک هایلایت رگلامی اسکول مکس
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۳,۴۰۰ تومان
  ۸۴۲,۴۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی بنیتو
  ماژیک هایلایت رگلامی بنیتو
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۷۵۰ تومان
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی بیرو
  ماژیک هایلایت رگلامی بیرو
  101016038
  ۱۰۱۰۱۶۰۳۸
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی هیپو
  ماژیک هایلایت رگلامی هیپو
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۱,۰۰۰ تومان
  ۷۵۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت ست 3 عددی توپ 185
  ماژیک هایلایت ست 3 عددی توپ 185
  101016048
  ۱۰۱۰۱۶۰۴۸
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت ست 3 عددی فضانورد 179
  ماژیک هایلایت ست 3 عددی فضانورد 179
  101016046
  ۱۰۱۰۱۶۰۴۶
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت ست 6 عددی فانتزی
  ماژیک هایلایت ست 6 عددی فانتزی
  101016040
  ۱۰۱۰۱۶۰۴۰
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۵۱,۵۰۰ تومان
  ۱,۸۱۸,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت صدف
  ماژیک هایلایت صدف
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۹,۸۰۰ تومان
  ۳۵۲,۸۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت فانتزی 6 عددی
  ماژیک هایلایت فانتزی 6 عددی
  101016044
  ۱۰۱۰۱۶۰۴۴
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۸۰,۰۰۰ تومان
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت فانتزی رگلامی
  ماژیک هایلایت فانتزی رگلامی
  101016043
  ۱۰۱۰۱۶۰۴۳
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۰۰۰ تومان
  ۷۶۸,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت قلمی پاستلی رگلامی لاکسر
  ماژیک هایلایت قلمی پاستلی رگلامی لاکسر
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۱۷,۵۰۰ تومان
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت قلمی رگلامی لاکسر
  ماژیک هایلایت قلمی رگلامی لاکسر
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۱۷,۵۰۰ تومان
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت لاکسر
  ماژیک هایلایت لاکسر
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۰,۵۰۰ تومان
  ۳۶۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت ماکس رگلامی مپد 4729
  ماژیک هایلایت ماکس رگلامی مپد 4729
  112025051
  ۱۱۲۰۲۵۰۵۱
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۳۷,۱۰۰ تومان
  ۸۹۰,۴۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت مونیخ 1400
  ماژیک هایلایت مونیخ 1400
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت مونیخ 1600
  ماژیک هایلایت مونیخ 1600
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت مینی لاکسر
  ماژیک هایلایت مینی لاکسر
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۱۰۰ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۹۰۰ تومان
  ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت مینی میکرو
  ماژیک هایلایت مینی میکرو
  101016042
  ۱۰۱۰۱۶۰۴۲
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۲۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت هانزر
  ماژیک هایلایت هانزر
  101016039
  ۱۰۱۰۱۶۰۳۹
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۲۴,۰۰۰ تومان
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت کلاسیک رگلامی مپد
  ماژیک هایلایت کلاسیک رگلامی مپد
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۲۸ عددی
  قیمت واحد ۳۳,۸۰۰ تومان
  ۹۴۶,۴۰۰ تومان

   ماژیک فسفری


   تاریخچه ماژیک

    
   در سال 1910 میلادی توسط شخصی به نام لی نیومن برای اولین بار ماژیک ساخته شد.
   بعد از آن در سال 1926 میلادی توسط بنیامین پاسکاج  قلم مو نقاشی اختراع شد که میتوان نوک آن را از رنگ های مختلف پر کرد اما متاسفانه قابل فروش نبود.
   در سال 1944 میلادی والترج دی گرافت قلمی را طراحی کرد که در داخل آن جوهر قرار میگرفت و به نوک نمدی آن میرسید.
   با پیشرفت علم در سال 1953 میلادی ماژیک های نوک تیزی اختراع و ساخته شد که قادر به نوشتن بر روی هر سطحی بودن و میتوانستن آن را به فروش برسانند.
   و در نهایت در سال 1962 میلادی یوکیو هوری از توکیو ماژیک هایی با نوک فیبری امروزی را ساخت.
   و حال، هایلایت های مورد علاقه ما یا به اختصار ماژیک علامت گذار در دهه 1970 میلادی ساخته شده اند.
   ماژیک های هایلایت بین عموم به ماژیک فسفری معروف شده اند و ما انواع ماژیک فسفری در تنوع رنگی فوق العاده ای را دارا هستیم.
   هایلایتر ها ماژیک های زیبایی هستن که دانش آموزها و یا یک دانشجو خوش ذوق میتواند نکات مهم درس خود را علامت گذاری کند؛
   و یا یک شخص در حین خواندن کتاب مورد علاقه خود میتواند متن دوست داشتنی مورد نظرش را هایلات کند، تا بتواند به راحتی آن را پیدا و مرور کنند. 
   هایلاتر های فانتزی از جمله لوازم تحریر دوست داشتنی میابشد که شما را میتواند سر ذوق بیاورد.

   انواع ماژیک

   ماژیک ها انواع مختلف دارند و در چند دسته بندی قرار میگیرند
   مانند: ماژیک معمولی، ماژیک وایت برد، ماژیک هایلایت و ماژیک نقاشی 
   برخی از این ماژیک ها دائمی هستند و میتواند حتی بر روی شیشه از آن استفاده کرد تا پاک نشود.
   و برخی دیگرد ماژیک غیر دائمی هستن مانند ماژیک وایت برد که میتوان آن را به راحتی پاک کرد.
   که در این بخش ما به ماژیک های هایلایت و یا ماژیک فسفری میپردازیم.
   ماژیک های فسفری در انواع رنگ ماژیک فسفری قرمز، ماژیک فسفری زرد و... و یا در مدل های مختل مانند ماژیک قلمی، ماژیک پنتر و ماژیک فانتزی موجود میباشند.

   خرید ماژیک فسفری

   این قلم های آغشته به جوهر با نوک تیز نمدی تنوع زیبا و بی نظیری دارند.
   برخی از آن ها نوک تیز و برخی دیگر پهن برخی در رنگ های پررنگ و برخی دیگر در رنگ های پاستیلی و کم رنگ تولید شده اند؛
   که ما امروزه انواع مختلف ماژیک فسفری با کیفیت های متفاوت را در بازار مشاهده میکنیم.
   و ماژیک ها به صورتی طراحی شده اند که در تمام سنین مختلف بتوانند به راحتی آن را در دست گرفته و ترسیم کنند.
   تحریرکلیک تمام تلاش خود را کرده با همکاری بهترین برندها، زیباترین و قیمت مناسب ترین ماژیک ها فسفری را فراهم سازد.
   تا شما کاربران عزیز با خیالت راحت خرید ماژیک فسفری خود را به آسانی و به صورت اینترنتی تکمیل کنید.
   و اطمینان و خیال امنی را از خرید خود داشته باشین.
   ماژیک هایلایت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Benito
   • Canco
   • Corona
   • Luxor
   • Maped
   • Micro
   • Panter
   • Pelikan
   • Sadaf
   • School Max
   • Smart
   • SMS
   • Tizo
   خیر
   بله