ست 3عددی ماژیک معمولی پلیکان
  ست 3عددی ماژیک معمولی پلیکان
  101015009
  ۱۰۱۰۱۵۰۰۹
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۴,۵۰۰ تومان
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  ست 5عددی ماژیک معمولی پلیکان
  ست 5عددی ماژیک معمولی پلیکان
  101015010
  ۱۰۱۰۱۵۰۱۰
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۵۷,۵۰۰ تومان
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  ست 6 عددی ماژیک غلطکی طرحدار وردا 811
  ست 6 عددی ماژیک غلطکی طرحدار وردا 811
  101011025
  ۱۰۱۰۱۱۰۲۵
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۸۴,۰۰۰ تومان
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک 600 بیرو
  ماژیک 600 بیرو
  101015004
  ۱۰۱۰۱۵۰۰۴
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۳۸,۴۰۰ تومان
  ۳۸۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک سفید صنعتی لاینر
  ماژیک سفید صنعتی لاینر
  101015033
  ۱۰۱۰۱۵۰۳۳
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۲,۰۰۰ تومان
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک سفید لتو
  ماژیک سفید لتو
  Leto
  Leto
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۹,۰۰۰ تومان
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  ماژیک سی دی دوسر پارسی کاررنگ جورکد 840
  ماژیک سی دی دوسر پارسی کاررنگ جورکد 840
  101017019
  ۱۰۱۰۱۷۰۱۹
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۹,۸۰۰ تومان
  ۲۳۷,۶۰۰ تومان
  ماژیک صنعتی نقره ای لیتا
  ماژیک صنعتی نقره ای لیتا
  101015072
  ۱۰۱۰۱۵۰۷۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۷,۵۰۰ تومان
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک متال صنعتی بیرو سفید
  ماژیک متال صنعتی بیرو سفید
  101015098
  ۱۰۱۰۱۵۰۹۸
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۸,۰۰۰ تومان
  ۳۳۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک متال صنعتی بیرو طلایی
  ماژیک متال صنعتی بیرو طلایی
  101015099
  ۱۰۱۰۱۵۰۹۹
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۸,۰۰۰ تومان
  ۳۳۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک متال صنعتی بیرو نقره ای
  ماژیک متال صنعتی بیرو نقره ای
  101015100
  ۱۰۱۰۱۵۱۰۰
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۸,۰۰۰ تومان
  ۳۳۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک متال صنعتی لاکسر
  ماژیک متال صنعتی لاکسر
  ماژیک طلایی
  ماژیک طلایی
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۶۸,۴۰۰ تومان
  ۴۱۰,۴۰۰ تومان
  ماژیک معمولی اسکول مکس 90
  ماژیک معمولی اسکول مکس 90
  101015089
  ۱۰۱۰۱۵۰۸۹
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک معمولی اسکول مکس 70
  ماژیک معمولی اسکول مکس 70
  101015078
  ۱۰۱۰۱۵۰۷۸
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک معمولی اعتدال آبی 600
  ماژیک معمولی اعتدال آبی 600
  101015093
  ۱۰۱۰۱۵۰۹۳
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۲,۰۰۰ تومان
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک معمولی اعتدال قرمز 600
  ماژیک معمولی اعتدال قرمز 600
  101015094
  ۱۰۱۰۱۵۰۹۴
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۲,۰۰۰ تومان
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک معمولی اعتدال مشکی 600
  ماژیک معمولی اعتدال مشکی 600
  101015096
  ۱۰۱۰۱۵۰۹۶
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۲,۰۰۰ تومان
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک معمولی بزرگ لاکسر 810
  ماژیک معمولی بزرگ لاکسر 810
  112025011
  ۱۱۲۰۲۵۰۱۱
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۶۲,۰۰۰ تومان
  ۳۷۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک معمولی بیرو 70 جور
  ماژیک معمولی بیرو 70 جور
  101015011
  ۱۰۱۰۱۵۰۱۱
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک معمولی بیرو 90 جور
  ماژیک معمولی بیرو 90 جور
  101015012
  ۱۰۱۰۱۵۰۱۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک معمولی جور MS
  ماژیک معمولی جور MS
  101015071
  ۱۰۱۰۱۵۰۷۱
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۸,۰۰۰ تومان
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک معمولی لاکسر 70
  ماژیک معمولی لاکسر 70
  112025014
  ۱۱۲۰۲۵۰۱۴
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۸,۴۰۰ تومان
  ۲۲۰,۸۰۰ تومان
  ماژیک معمولی لاکسر 90
  ماژیک معمولی لاکسر 90
  ماژیک پاک نشو
  ماژیک پاک نشو
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۸,۴۰۰ تومان
  ۲۲۰,۸۰۰ تومان
  ماژیک معمولی متوسط لاکسر 510
  ماژیک معمولی متوسط لاکسر 510
  112025010
  ۱۱۲۰۲۵۰۱۰
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۵,۵۰۰ تومان
  ۴۲۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک معمولی هیپو 70جور
  ماژیک معمولی هیپو 70جور
  101015058
  ۱۰۱۰۱۵۰۵۸
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۹,۲۰۰ تومان
  ۱۱۰,۴۰۰ تومان
  ماژیک معمولی هیپو 90جور
  ماژیک معمولی هیپو 90جور
  101015008
  ۱۰۱۰۱۵۰۰۸
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۹,۲۰۰ تومان
  ۱۱۰,۴۰۰ تومان
  ماژیک معمولی کیان 70
  ماژیک معمولی کیان 70
  Kian Permanet
  Kian Permanet
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۱,۰۰۰ تومان
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک معمولی کیان 90
  ماژیک معمولی کیان 90
  Kian Permanent
  Kian Permanent
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۱,۰۰۰ تومان
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک سفید کرونا
  ماژیک سفید کرونا
  Corona
  Corona
  ناموجود
  ماژیک معمولی 70 KMT جور
  ماژیک معمولی 70 KMT جور
  101015038
  ۱۰۱۰۱۵۰۳۸
  ناموجود
  ماژیک معمولی استورم 70
  ماژیک معمولی استورم 70
  101015075
  ۱۰۱۰۱۵۰۷۵
  ناموجود
  ماژیک معمولی اسنومن 450
  ماژیک معمولی اسنومن 450
  Snowman
  Snowman
  ناموجود
  ماژیک معمولی اسنومن 600
  ماژیک معمولی اسنومن 600
  Snowman
  Snowman
  ناموجود
  ماژیک معمولی اسنومن 70
  ماژیک معمولی اسنومن 70
  Snowman Permanent
  Snowman Permanent
  ناموجود
  ماژیک معمولی اسنومن 90
  ماژیک معمولی اسنومن 90
  Snowman Permanent
  Snowman Permanent
  ناموجود
  ماژیک معمولی اعتدال سبز 600
  ماژیک معمولی اعتدال سبز 600
  101015097
  ۱۰۱۰۱۵۰۹۷
  ناموجود

   ماژیک غیر وایت برد

   ماژیک معمولی

   برای اولین بار شخصی به نام لی نیومن در سال 1910 ماژیک سیلندری را طراحی کرد.پس از آن در سال 1926 بنیامین پاسکاج نوعی از ماژیک را ساخت که شبیه به یک قلم مو نقاشی بود. بعد ها در سال 1944 والترج دی گرافت ماژیک های جدید را اختراع کرد. اما نسل بروز شده امروزه ماژیک ها از سال 1953 به واسطه جناب سیدنی روزیتال شکل گرفت.
   ماژیک یک مخزن حاوی جوهر درون آن قرار گرفته است و این مخزن یک کلاهک دارد که مانع خشک شدن جوهر میشود. و در راس آن نوک نمدی برای کشیدن جوهر قرار داده اند.

   انواع ماژیک  ماندگار

   ماژیک ها انواع مختلفی دارند که به طور کلی میتوان گفت برخی از آن ها اثر ماندگار دارند اما برخی دیگر وایت برد بوده و میتوان رد آن را پاک کرد این نوع از ماژیک بیشتر در زمینه تدریس مورد استفاده قرار میگیرید. اما به طور جزعی تر میتوان ماژیک ها  را به ماژیک هایلایت، ماژیک سی دی، ماژیک نقاشی، ماژیک وایت برد و ماژیک غیر وایت برد تقسیم کرد. که در طرح زیبا ساده و فانتزی ساخته میشوند. ماژیک های غیر وایت برد عموما در رنگبندی های همچون آبی، مشکی، قرمز و سبز که پرکاربرد ترین هستن روانه تولید میشوند و روانه بازار میگردند.

   خرید عمده ماژیک غیر وایت برد

   وبسایت تحریر کلیک با سابقه کاری چندین ساله با همکاری بهترین برندها توانسته جایگاه خود را در بازار پیدا کند و به دلیل فروش عمده بهترین قیمت ها را برای مشتریان خود ارائه میدهد تا تمامی مغازه داران، فروشندگان و مدیران  بتوانند تمامی نیاز خود برای لوازم تحریر و لوازم اداری از جمله ماژیک را از وبسایت تهیه کنند و به راحتی در هر کجای ایران تحویل بگیرند. فروش عمده تحریر کلیک از اران ترین های این صنف میباشد خیال شما را آسوده میکند.

   ماژیک غیر وایت برد
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Corona
   • Kian
   • Luxor
   • Parsikar
   • Pelikan
   • Sadaf
   • School Max
   • Snowman
   • Storm
   • Tizo
   • Woke
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله