اتود لیوانی فکتیس 0.5 میلی متر
  اتود لیوانی فکتیس 0.5 میلی متر
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۵ عددی
  قیمت واحد ۵۳,۰۰۰ تومان
  ۱,۸۵۵,۰۰۰ تومان
  اتود لیوانی فکتیس 0.7 میلی متر
  اتود لیوانی فکتیس 0.7 میلی متر
  112016045
  ۱۱۲۰۱۶۰۴۵
  بسته ۳۵ عددی
  قیمت واحد ۵۳,۰۰۰ تومان
  ۱,۸۵۵,۰۰۰ تومان
  اتود لیوانی فکتیس 0.9 میلی متر
  اتود لیوانی فکتیس 0.9 میلی متر
  112016046
  ۱۱۲۰۱۶۰۴۶
  بسته ۳۵ عددی
  قیمت واحد ۵۳,۰۰۰ تومان
  ۱,۸۵۵,۰۰۰ تومان
  پاک کن رنگی فکتیس سایز 30
  پاک کن رنگی فکتیس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۳۵۰ تومان
  ۳۷۰,۵۰۰ تومان
  پاک کن فکتیس 36
  پاک کن فکتیس 36
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۸,۱۰۰ تومان
  ۲۹۱,۶۰۰ تومان
  پاک کن فکتیس 60
  پاک کن فکتیس 60
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۵۰ تومان
  ۲۹۱,۰۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی فکتیس 3036
  پاک کن مثلثی فکتیس 3036
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۱۰,۳۰۰ تومان
  ۳۷۰,۸۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی فکتیس T24
  پاک کن مثلثی فکتیس T24
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۶,۵۰۰ تومان
  ۳۹۶,۰۰۰ تومان
  تراش فکتیس 888
  تراش فکتیس 888
  مدادتراش Factis
  مدادتراش Factis
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۶,۳۰۰ تومان
  ۱۹۵,۶۰۰ تومان
  تراش فکتیس دو سوراخ سرامیکی 1601
  تراش فکتیس دو سوراخ سرامیکی 1601
  مدادتراش Factis
  مدادتراش Factis
  بسته ۱۶ عددی
  قیمت واحد ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  ست مداد و پاکن میوه ای فکتیس
  ست مداد و پاکن میوه ای فکتیس
  فاکتیس
  فاکتیس
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۴۲,۰۰۰ تومان
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی فکتیس 12 رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی فکتیس 12 رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۸۲,۵۰۰ تومان
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  مداد مشکی ذغالی پاکن دار گلکسی فکتیس
  مداد مشکی ذغالی پاکن دار گلکسی فکتیس
  112016020
  ۱۱۲۰۱۶۰۲۰
  بسته ۷۲ عددی
  قیمت واحد ۸,۲۵۰ تومان
  ۵۹۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن رنگی فکتیس سایز 20
  پاک کن رنگی فکتیس سایز 20
  پاک کن
  پاک کن
  ناموجود
  پاک کن فکتیس S20
  پاک کن فکتیس S20
  پاک کن
  پاک کن
  ناموجود
  پاک کن فکتیس S30
  پاک کن فکتیس S30
  پاک کن
  پاک کن
  ناموجود
  پاک کن مشکی فکتیس سایز 20
  پاک کن مشکی فکتیس سایز 20
  پاک کن
  پاک کن
  ناموجود
  پاک کن مشکی فکتیس سایز 30
  پاک کن مشکی فکتیس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  ناموجود
  تراش فکتیس 1301
  تراش فکتیس 1301
  مدادتراش Factis
  مدادتراش Factis
  ناموجود
  تراش فکتیس تک سوراخ سرامیکی 1104
  تراش فکتیس تک سوراخ سرامیکی 1104
  مدادتراش Factis
  مدادتراش Factis
  ناموجود
  تراش هلالی فکتیس 1201
  تراش هلالی فکتیس 1201
  112016039
  ۱۱۲۰۱۶۰۳۹
  ناموجود
  لاک غلطگیر 7میل فکتیس
  لاک غلطگیر 7میل فکتیس
  112016017
  ۱۱۲۰۱۶۰۱۷
  ناموجود
  مداد رنگی فکتیس 12 رنگ جعبه فلزی تخت
  مداد رنگی فکتیس 12 رنگ جعبه فلزی تخت
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  ناموجود
  مداد رنگی فکتیس 12 رنگ لوله ای
  مداد رنگی فکتیس 12 رنگ لوله ای
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  ناموجود
  مداد رنگی فکتیس 12 رنگ کیفی
  مداد رنگی فکتیس 12 رنگ کیفی
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  ناموجود
  مداد رنگی فکتیس 24 رنگ جعبه فلزی تخت
  مداد رنگی فکتیس 24 رنگ جعبه فلزی تخت
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  ناموجود
  مداد رنگی فکتیس 24 رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی فکتیس 24 رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  ناموجود
  مداد رنگی فکتیس 24 رنگ لوله ای
  مداد رنگی فکتیس 24 رنگ لوله ای
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  ناموجود
  مداد رنگی فکتیس 36 رنگ جعبه فلزی تخت
  مداد رنگی فکتیس 36 رنگ جعبه فلزی تخت
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  ناموجود
  مداد رنگی فکتیس 36 رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی فکتیس 36 رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  ناموجود
  مداد رنگی فکتیس 36 رنگ لوله ای
  مداد رنگی فکتیس 36 رنگ لوله ای
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  ناموجود
  مداد رنگی فکتیس 48 رنگ جعبه مقوایی
  مداد رنگی فکتیس 48 رنگ جعبه مقوایی
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  ناموجود
  مداد رنگی فکتیس 6 رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی فکتیس 6 رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  ناموجود
  مداد رنگی فکتیس 72 رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی فکتیس 72 رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  ناموجود
  مداد قرمز زغالی پاکن دارگلکسی فکتیس
  مداد قرمز زغالی پاکن دارگلکسی فکتیس
  112016005
  ۱۱۲۰۱۶۰۰۵
  ناموجود
  مداد قرمز فکتیس
  مداد قرمز فکتیس
  Factis
  Factis
  ناموجود

   لوازم تحریر فکتیس

   لوازم تحریر فکتیس
   خیر
   بله