طلق A3 ضخیم سهند دودی
  • +
  طلق A3 ضخیم سهند دودی طلق شیرازه سیمی صحافی لول دوبل
  طلق شیرازه سیمی صحافی لول دوبل
  ۳,۵۵۰ تومان
  طلق A4 ضخیم شفاف
  • +
  طلق A4 ضخیم شفاف طلق شیرازه سیمی صحافی لول دوبل
  طلق شیرازه سیمی صحافی لول دوبل
  ۲,۰۰۰ تومان
  طلق A3 ضخیم شفاف
  • +
  طلق A3 ضخیم شفاف طلق شیرازه سیمی صحافی لول دوبل
  طلق شیرازه سیمی صحافی لول دوبل
  ۴,۰۰۰ تومان
  طلق پرس A3 میکرون 150
  • +
  طلق پرس A3 میکرون 150 لمینت
  لمینت
  ۴,۰۰۰ تومان
  طلق A4 اسپیکو 13 میکرون
  • +
  طلق A4 اسپیکو 13 میکرون طلق شیرازه سیمی صحافی لول دوبل
  طلق شیرازه سیمی صحافی لول دوبل
  ۱,۲۰۰ تومان
  طلق پرس 10×7 میکرون 150
  • +
  طلق پرس 10×7 میکرون 150 لمینت
  لمینت
  ۳۸۰ تومان
  طلق پرس A5 میکرون 150
  • +
  طلق پرس A5 میکرون 150 لمینت
  لمینت
  ۱,۲۵۰ تومان
  طلق پرس 12×9 میکرون 150
  • +
  طلق پرس 12×9 میکرون 150 لمینت
  لمینت
  ۵۵۰ تومان
  طلق پرس 11×8 میکرون 150
  • +
  طلق پرس 11×8 میکرون 150 لمینت
  لمینت
  ۴۵۰ تومان
  طلق A3 اسپیکو 15میکرون
  • +
  طلق A3 اسپیکو 15میکرون طلق شیرازه سیمی صحافی لول دوبل
  طلق شیرازه سیمی صحافی لول دوبل
  ۲,۵۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  طلق A4 ضخیم کورونا
  • +
  طلق A4 ضخیم کورونا Corona
  Corona
  ۲,۰۰۰ تومان
  طلق A4ضخیم کورونا شفاف (700)
  • +
  طلق A4ضخیم کورونا شفاف -700- 103036010
  ۱۰۳۰۳۶۰۱۰
  ۲,۰۰۰ تومان
  طلق صحافی نرم ابی روشن
  • +
  طلق صحافی نرم ابی روشن 103036019
  ۱۰۳۰۳۶۰۱۹
  ۱,۲۰۰ تومان
  طلق ضخیم A4شفاف سهند (600)
  • +
  طلق ضخیم A4شفاف سهند -600- 112004025
  ۱۱۲۰۰۴۰۲۵
  ۲,۰۰۰ تومان
  طلق پرس A4 میکرون 150
  • +
  طلق پرس A4 میکرون 150 لمینت
  لمینت
  طلق وزیری
  • +
  طلق وزیری 103036011
  ۱۰۳۰۳۶۰۱۱
   طلق صحافی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Corona
   • Sahand
   بر اساس رنگ