جامدادی مگنتی
بر اساس نوع
بر اساس سازنده
  • Parsikar
خیر
بله