تراش رومیزی برقی پارسی کار 620610
  تراش رومیزی برقی پارسی کار 620610
  108002076
  ۱۰۸۰۰۲۰۷۶
  بسته ۲ عددی
  قیمت واحد ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  تراش رومیزی پارسی کار 734
  تراش رومیزی پارسی کار 734
  108002070
  ۱۰۸۰۰۲۰۷۰
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۶۴,۸۰۰ تومان
  ۴۹۴,۴۰۰ تومان
  تراش رومیزی پارسی کار 748
  تراش رومیزی پارسی کار 748
  108002074
  ۱۰۸۰۰۲۰۷۴
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۴۳,۰۰۰ تومان
  ۴۲۹,۰۰۰ تومان
  تراش رومیزی پارسی کار 888
  تراش رومیزی پارسی کار 888
  108002075
  ۱۰۸۰۰۲۰۷۵
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  ۸۸۵,۰۰۰ تومان
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 724
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 724
  تراش فانتزی
  تراش فانتزی
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۵۹,۸۰۰ تومان
  ۴۷۹,۴۰۰ تومان
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 735
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 735
  تراش فانتزی
  تراش فانتزی
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۵۴,۰۰۰ تومان
  ۴۶۲,۰۰۰ تومان
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 736
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 736
  تراش فانتزی
  تراش فانتزی
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۵۴,۰۰۰ تومان
  ۴۶۲,۰۰۰ تومان
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 737
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 737
  تراش فانتزی
  تراش فانتزی
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 741
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 741
  تراش فانتزی
  تراش فانتزی
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۴۸,۸۰۰ تومان
  ۴۴۶,۴۰۰ تومان
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 747
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 747
  تراش فانتزی
  تراش فانتزی
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۵۴,۰۰۰ تومان
  ۴۶۲,۰۰۰ تومان
  تراش پارسی کار 697
  تراش پارسی کار 697
  مدادتراش Parsikar
  مدادتراش Parsikar
  ناموجود
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 745
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 745
  تراش فانتزی
  تراش فانتزی
  ناموجود
  تراش گریپ دار پارسی کار 793
  تراش گریپ دار پارسی کار 793
  مداد تراش
  مداد تراش
  ناموجود
  تراش لاکی پارسی کار 721
  تراش لاکی پارسی کار 721
  108001045
  ۱۰۸۰۰۱۰۴۵
  ناموجود
  تراش لاکی پارسی کار 722
  تراش لاکی پارسی کار 722
  مداد تراش
  مداد تراش
  ناموجود
  تراش مخزن دار پارسی کار 749
  تراش مخزن دار پارسی کار 749
  108002079
  ۱۰۸۰۰۲۰۷۹
  ناموجود

   تراش پارسی کار

   تراش پارسی کار
   خیر
   بله