ابرتخته پاکن بزرگ
  ابرتخته پاکن بزرگ
  107021001
  ۱۰۷۰۲۱۰۰۱
  بسته ۴۲ عددی
  قیمت واحد ۸,۰۰۰ تومان
  ۳۳۶,۰۰۰ تومان
  ابرتخته پاکن کوچک
  ابرتخته پاکن کوچک
  107021002
  ۱۰۷۰۲۱۰۰۲
  بسته ۵۶ عددی
  قیمت واحد ۵,۶۰۰ تومان
  ۳۱۳,۶۰۰ تومان
  تخته پاکن جا ماژیک دار
  تخته پاکن جا ماژیک دار
  جاماژیک دار
  جاماژیک دار
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۹,۲۰۰ تومان
  ۱۱۰,۴۰۰ تومان
  تخته پاکن جا ماژیک دار پلیکان
  تخته پاکن جا ماژیک دار پلیکان
  103019045
  ۱۰۳۰۱۹۰۴۵
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۸,۹۰۰ تومان
  ۱۱۳,۴۰۰ تومان
  تخته پاکن سی بی اس 6001
  تخته پاکن سی بی اس 6001
  103019047
  ۱۰۳۰۱۹۰۴۷
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۲,۵۰۰ تومان
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  تخته پاکن صریر
  تخته پاکن صریر
  103019018
  ۱۰۳۰۱۹۰۱۸
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۹,۹۰۰ تومان
  ۱۱۸,۸۰۰ تومان
  تخته پاکن فشرده ایرانی
  تخته پاکن فشرده ایرانی
  103019017
  ۱۰۳۰۱۹۰۱۷
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳,۹۵۰ تومان
  ۴۷,۴۰۰ تومان
  تخته پاکن فشرده طرح انگیزشی بهتا
  تخته پاکن فشرده طرح انگیزشی بهتا
  103019053
  ۱۰۳۰۱۹۰۵۳
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۰,۵۰۰ تومان
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  تخته پاکن فشرده مربع کلاسیک بهتا
  تخته پاکن فشرده مربع کلاسیک بهتا
  103019052
  ۱۰۳۰۱۹۰۵۲
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۶,۵۰۰ تومان
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  تخته پاکن فشرده مغناطیسی ساده بهتا
  تخته پاکن فشرده مغناطیسی ساده بهتا
  103019051
  ۱۰۳۰۱۹۰۵۱
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۹,۰۰۰ تومان
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان
  تخته پاکن فشرده مغناطیسی فانتزی بهتا
  تخته پاکن فشرده مغناطیسی فانتزی بهتا
  103019048
  ۱۰۳۰۱۹۰۴۸
  بسته ۱۶ عددی
  قیمت واحد ۱۹,۲۵۰ تومان
  ۳۰۸,۰۰۰ تومان
  تخته پاکن احسان نیک آور
  تخته پاکن احسان نیک آور
  103019050
  ۱۰۳۰۱۹۰۵۰
  ناموجود
  تخته پاکن جا ماژیک دار بنیتو
  تخته پاکن جا ماژیک دار بنیتو
  جاماژیک دار
  جاماژیک دار
  ناموجود
  تخته پاکن فشرده فانتزی سلام
  تخته پاکن فشرده فانتزی سلام
  103019043
  ۱۰۳۰۱۹۰۴۳
  ناموجود
  تخته پاکن مغناطیسی فشرده ماریا
  تخته پاکن مغناطیسی فشرده ماریا
  103019049
  ۱۰۳۰۱۹۰۴۹
  ناموجود

   تخته پاکن

   تخته پاکن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Benito
   • CBS
   • Pelikan
   خیر
   بله