پوشه کلاسیک کرونا قرمز
  پوشه کلاسیک کرونا قرمز
  111009016
  ۱۱۱۰۰۹۰۱۶
  بسته ۱۰۰ عددی
  فی تکی ۳,۲۰۰ تومان
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  پاکت A4 دکمه دار پارسی کار
  پاکت A4 دکمه دار پارسی کار
  112029056
  ۱۱۲۰۲۹۰۵۶
  بسته ۱۲ عددی
  فی تکی ۷,۲۰۰ تومان
  ۸۶,۴۰۰ تومان
  پاکت A5 زیپ دار چرم چاپی الیسا
  پاکت A5 زیپ دار چرم چاپی الیسا
  112033008
  ۱۱۲۰۳۳۰۰۸
  بسته ۶ عددی
  فی تکی ۳۱,۲۰۰ تومان
  ۱۸۷,۲۰۰ تومان
  پاکت B5 فانتزی چاپی کلیپس
  پاکت B5 فانتزی چاپی کلیپس
  112027030
  ۱۱۲۰۲۷۰۳۰
  بسته ۲۰ عددی
  فی تکی ۱۰,۴۰۰ تومان
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان
  پاکت دکمه دار A3
  پاکت دکمه دار A3
  103020018
  ۱۰۳۰۲۰۰۱۸
  بسته ۲۰ عددی
  فی تکی ۹,۶۰۰ تومان
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان
  پاکت دکمه دار A4 شفاف عرش
  پاکت دکمه دار A4 شفاف عرش
  112029040
  ۱۱۲۰۲۹۰۴۰
  بسته ۱۰ عددی
  فی تکی ۷,۲۰۰ تومان
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  پاکت دکمه دار A4 طرحدار سهند
  پاکت دکمه دار A4 طرحدار سهند
  112004059
  ۱۱۲۰۰۴۰۵۹
  بسته ۲۰ عددی
  فی تکی ۱۷,۵۰۰ تومان
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  پاکت دکمه دار A4 مات سهند
  پاکت دکمه دار A4 مات سهند
  پوشه
  پوشه
  بسته ۵۰ عددی
  فی تکی ۷,۸۰۰ تومان
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  پاکت دکمه دار A4دوبل سوپر باند
  پاکت دکمه دار A4دوبل سوپر باند
  112031001
  ۱۱۲۰۳۱۰۰۱
  بسته ۱۲ عددی
  فی تکی ۱۲,۹۰۰ تومان
  ۱۵۴,۸۰۰ تومان
  پاکت دکمه دار A5
  پاکت دکمه دار A5
  پوشه
  پوشه
  بسته ۲۰ عددی
  فی تکی ۳,۵۰۰ تومان
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  پاکت دکمه دار B5 سهند
  پاکت دکمه دار B5 سهند
  پوشه
  پوشه
  بسته ۲۰ عددی
  فی تکی ۵,۶۰۰ تومان
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  پاکت دکمه دارجاکارتی A4 سهند
  پاکت دکمه دارجاکارتی A4 سهند
  112004038
  ۱۱۲۰۰۴۰۳۸
  بسته ۵۰ عددی
  فی تکی ۸,۲۰۰ تومان
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  پاکت زیپ دار A4 طرحدار سویل
  پاکت زیپ دار A4 طرحدار سویل
  112026069
  ۱۱۲۰۲۶۰۶۹
  بسته ۱۲ عددی
  فی تکی ۵۸,۰۰۰ تومان
  ۶۹۶,۰۰۰ تومان
  پاکت زیپ دار A5 طرحدار سویل
  پاکت زیپ دار A5 طرحدار سویل
  112026070
  ۱۱۲۰۲۶۰۷۰
  بسته ۱۲ عددی
  فی تکی ۴۴,۰۰۰ تومان
  ۵۲۸,۰۰۰ تومان
  پاکت زیپ دار A6 طرحدار سویل
  پاکت زیپ دار A6 طرحدار سویل
  112026071
  ۱۱۲۰۲۶۰۷۱
  بسته ۱۲ عددی
  فی تکی ۳۶,۰۰۰ تومان
  ۴۳۲,۰۰۰ تومان
  پوشه A4 توری زیپ دار
  پوشه A4 توری زیپ دار
  111009024
  ۱۱۱۰۰۹۰۲۴
  بسته ۲۰ عددی
  فی تکی ۲۹,۰۰۰ تومان
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  پوشه A6 توری زیپ دار
  پوشه A6 توری زیپ دار
  111009026
  ۱۱۱۰۰۹۰۲۶
  بسته ۲۰ عددی
  فی تکی ۲۲,۰۰۰ تومان
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  پوشه پلاستیکی سوپر باند
  پوشه پلاستیکی سوپر باند
  103020031
  ۱۰۳۰۲۰۰۳۱
  بسته ۵۰ عددی
  فی تکی ۵,۷۶۰ تومان
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  پوشه پلاستیکی شفاف سهند
  پوشه پلاستیکی شفاف سهند
  یکرو
  یکرو
  بسته ۱۲ عددی
  فی تکی ۸,۵۰۰ تومان
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
  پوشه چاپی دوجیب کلیپس 0169
  پوشه چاپی دوجیب کلیپس 0169
  112027031
  ۱۱۲۰۲۷۰۳۱
  بسته ۳۰ عددی
  فی تکی ۸,۹۰۰ تومان
  ۲۶۷,۰۰۰ تومان
  پوشه زبانه دار شفاف پیلاوران
  پوشه زبانه دار شفاف پیلاوران
  پاکت
  پاکت
  بسته ۱۰ عددی
  فی تکی ۶,۹۰۰ تومان
  ۶۹,۰۰۰ تومان
  پوشه فایل آویز سهند
  پوشه فایل آویز سهند
  کشویی
  کشویی
  بسته ۱۰ عددی
  فی تکی ۳۳,۵۰۰ تومان
  ۳۳۵,۰۰۰ تومان
  پوشه فایل آویز فلزی
  پوشه فایل آویز فلزی
  کشویی
  کشویی
  بسته ۱۰ عددی
  فی تکی ۸,۵۰۰ تومان
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  پوشه فایل دوار طلقی سهند
  پوشه فایل دوار طلقی سهند
  112004032
  ۱۱۲۰۰۴۰۳۲
  بسته ۱۰ عددی
  فی تکی ۴۰,۶۰۰ تومان
  ۴۰۶,۰۰۰ تومان
  پوشه کلاسیک 280گرم طرحدار آکو
  پوشه کلاسیک 280گرم طرحدار آکو
  111009031
  ۱۱۱۰۰۹۰۳۱
  بسته ۱۰۰ عددی
  فی تکی ۲,۷۶۰ تومان
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  پوشه کلاسیک کرونا آبی
  پوشه کلاسیک کرونا آبی
  111009015
  ۱۱۱۰۰۹۰۱۵
  بسته ۱۰۰ عددی
  فی تکی ۳,۲۰۰ تومان
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  پوشه کلاسیک کرونا زرد
  پوشه کلاسیک کرونا زرد
  111009018
  ۱۱۱۰۰۹۰۱۸
  بسته ۱۰۰ عددی
  فی تکی ۳,۲۰۰ تومان
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  پوشه کلاسیک کرونا سبز
  پوشه کلاسیک کرونا سبز
  111009017
  ۱۱۱۰۰۹۰۱۷
  بسته ۱۰۰ عددی
  فی تکی ۳,۲۰۰ تومان
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  پوشه کلاسیک کرونا نارنجی
  پوشه کلاسیک کرونا نارنجی
  111009022
  ۱۱۱۰۰۹۰۲۲
  بسته ۱۰۰ عددی
  فی تکی ۳,۲۰۰ تومان
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  جاکارت ویزیت طلقی نوین
  جاکارت ویزیت طلقی نوین
  103028011
  ۱۰۳۰۲۸۰۱۱
  بسته ۱۲ عددی
  فی تکی ۱۴,۴۰۰ تومان
  ۱۷۲,۸۰۰ تومان
  دیوایدر 31برگ طلقی پیلاوران
  دیوایدر 31برگ طلقی پیلاوران
  103039005
  ۱۰۳۰۳۹۰۰۵
  بسته ۶ عددی
  فی تکی ۸۵,۰۰۰ تومان
  ۵۱۰,۰۰۰ تومان
  دیوایدر 12 برگ طلقی پیلاوران
  دیوایدر 12 برگ طلقی پیلاوران
  مقسم اندیکس
  مقسم اندیکس
  بسته ۱۲ عددی
  فی تکی ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴۰۸,۰۰۰ تومان
  دیوایدر 18 برگ طلقی پیلاوران
  دیوایدر 18 برگ طلقی پیلاوران
  مقسم اندیکس
  مقسم اندیکس
  بسته ۱۲ عددی
  فی تکی ۴۹,۰۰۰ تومان
  ۵۸۸,۰۰۰ تومان
  دیوایدر 6 برگ طلقی پیلاوران
  دیوایدر 6 برگ طلقی پیلاوران
  مقسم اندیکس
  مقسم اندیکس
  بسته ۱۲ عددی
  فی تکی ۱۷,۵۰۰ تومان
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  دیوایدر مقوایی 100 برگ اعلا
  دیوایدر مقوایی 100 برگ اعلا
  مقسم اندیکس
  مقسم اندیکس
  بسته ۵ عددی
  فی تکی ۵۴,۰۰۰ تومان
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  شیرازه سایز 6 جور
  شیرازه سایز 6 جور
  103037029
  ۱۰۳۰۳۷۰۲۹
  بسته ۱۰۰ عددی
  فی تکی ۱,۵۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

   بایگانی

   بایگانی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CBS
   • Clips
   • Corona
   • Kw - Trion
   • Mico
   • Micro
   • Novin
   • Papco
   • Parsikar
   • Sahand
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله