پرگار اتودی سی کلاس
  پرگار اتودی سی کلاس
  108006048
  ۱۰۸۰۰۶۰۴۸
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۱,۵۰۰ تومان
  ۳۷۸,۰۰۰ تومان
  پرگار استاپ سیستم مپد 119600
  پرگار استاپ سیستم مپد 119600
  108006036
  ۱۰۸۰۰۶۰۳۶
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۹۲,۶۵۰ تومان
  ۱,۸۵۳,۰۰۰ تومان
  پرگار فلزی
  پرگار فلزی
  108006010
  ۱۰۸۰۰۶۰۱۰
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۹,۲۰۰ تومان
  ۳۳۱,۲۰۰ تومان
  پرگار کیدز 9 تکه گرافیک مپد 519119
  پرگار کیدز 9 تکه گرافیک مپد 519119
  108006035
  ۱۰۸۰۰۶۰۳۵
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۱۷۶,۶۰۰ تومان
  ۱,۷۶۶,۰۰۰ تومان
  خطکش 20 سانتی اشکال ژله ای چاپی
  خطکش 20 سانتی اشکال ژله ای چاپی
  108007027
  ۱۰۸۰۰۷۰۲۷
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۳,۸۰۰ تومان
  ۹۱,۲۰۰ تومان
  خطکش 20 سانتی اشکال ژله ای صریر
  خطکش 20 سانتی اشکال ژله ای صریر
  108007041
  ۱۰۸۰۰۷۰۴۱
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۳,۸۰۰ تومان
  ۹۱,۲۰۰ تومان
  خطکش 20 سانتی ام دی اف بزرگ فانتزی آوای باران R21
  خطکش 20 سانتی ام دی اف بزرگ فانتزی آوای باران R21
  112048002
  ۱۱۲۰۴۸۰۰۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۰,۲۰۰ تومان
  ۱۲۲,۴۰۰ تومان
  خطکش 20 سانتی فلزی
  خطکش 20 سانتی فلزی
  108007022
  ۱۰۸۰۰۷۰۲۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۹۰۰ تومان
  ۱۶۶,۸۰۰ تومان
  خطکش 30 سانتی طلقی سفید پهن صریر
  خطکش 30 سانتی طلقی سفید پهن صریر
  108007021
  ۱۰۸۰۰۷۰۲۱
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵,۰۰۰ تومان
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  خطکش 30 سانتی فلزی
  خطکش 30 سانتی فلزی
  108007026
  ۱۰۸۰۰۷۰۲۶
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۰,۹۰۰ تومان
  ۲۵۰,۸۰۰ تومان
  خطکش 30 سانتی نقاله دار ژله ای صریر
  خطکش 30 سانتی نقاله دار ژله ای صریر
  108007017
  ۱۰۸۰۰۷۰۱۷
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۷,۸۰۰ تومان
  ۲۸۰,۸۰۰ تومان
  خطکش 50 سانتی فلزی
  خطکش 50 سانتی فلزی
  108007009
  ۱۰۸۰۰۷۰۰۹
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۴,۸۰۰ تومان
  ۴۱۷,۶۰۰ تومان
  ست 4 تکه خطکش و گونیا نقاله ژله ای پالمو
  ست 4 تکه خطکش و گونیا نقاله ژله ای پالمو
  Palmo
  Palmo
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۰,۶۰۰ تومان
  ۲۴۷,۲۰۰ تومان
  ست پرگار 8 تکه توکاچی 220
  ست پرگار 8 تکه توکاچی 220
  108006029
  ۱۰۸۰۰۶۰۲۹
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۹,۰۰۰ تومان
  ۷۰۸,۰۰۰ تومان
  ست پرگار 9 تکه استادی مپد
  ست پرگار 9 تکه استادی مپد
  108006037
  ۱۰۸۰۰۶۰۳۷
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۷۰,۵۰۰ تومان
  ۲,۰۴۶,۰۰۰ تومان
  ست جوایز5 تکه کایکو
  ست جوایز5 تکه کایکو
  Crown
  Crown
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۴۱,۴۰۰ تومان
  ۲۴۸,۴۰۰ تومان
  ست گونیا نقاله چوبی طرحدار کلیپس
  ست گونیا نقاله چوبی طرحدار کلیپس
  112027058
  ۱۱۲۰۲۷۰۵۸
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۱,۰۰۰ تومان
  ۳۷۲,۰۰۰ تومان
  سرویس پرگار 7تکه SF827
  سرویس پرگار 7تکه SF827
  108006007
  ۱۰۸۰۰۶۰۰۷
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۸۲,۵۰۰ تومان
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  سرویس پرگار 8تکه SF826
  سرویس پرگار 8تکه SF826
  108006009
  ۱۰۸۰۰۶۰۰۹
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۰۳,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۳۶,۰۰۰ تومان
  سرویس پرگار مدادی سی کلاس
  سرویس پرگار مدادی سی کلاس
  سیکلاس C.Class
  سیکلاس C.Class
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۷۹,۰۰۰ تومان
  ۹۴۸,۰۰۰ تومان
  شابلون اشکال هندسی ژله ای 2 تایی فرمینو
  شابلون اشکال هندسی ژله ای 2 تایی فرمینو
  شابلون هندسی
  شابلون هندسی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۶۰۰ تومان
  ۱۵۱,۲۰۰ تومان
  شابلون اشکال هندسی ژله ای جفتی پالمو
  شابلون اشکال هندسی ژله ای جفتی پالمو
  شابلون هندسی
  شابلون هندسی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۸۰۰ تومان
  ۱۸۹,۶۰۰ تومان
  شابلون حیوانات
  شابلون حیوانات
  شابلون حیوانات
  شابلون حیوانات
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۵۰۰ تومان
  ۱۸۶,۰۰۰ تومان
  شابلون ژله ای اشکال هندسی 2 تایی ام جی ام
  شابلون ژله ای اشکال هندسی 2 تایی ام جی ام
  شابلون ژله ای
  شابلون ژله ای
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۷,۶۰۰ تومان
  ۲۱۱,۲۰۰ تومان
  شابلون ژله ای اشکال هندسی 2تایی صریر
  شابلون ژله ای اشکال هندسی 2تایی صریر
  شابلون ژله ای
  شابلون ژله ای
  بسته ۴۰ عددی
  قیمت واحد ۱۱,۵۰۰ تومان
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  شابلون گل و میوه
  شابلون گل و میوه
  شابلون گل
  شابلون گل
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۵۰۰ تومان
  ۱۸۶,۰۰۰ تومان
  گونیا 45 درجه طلقی مهندسی صریر
  گونیا 45 درجه طلقی مهندسی صریر
  108007018
  ۱۰۸۰۰۷۰۱۸
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۶۰۰ تومان
  ۱۵۱,۲۰۰ تومان
  گونیا ژله ای صریر
  گونیا ژله ای صریر
  108007005
  ۱۰۸۰۰۷۰۰۵
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۲,۸۰۰ تومان
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  نقاله ژله ای صریر
  نقاله ژله ای صریر
  108007053
  ۱۰۸۰۰۷۰۵۳
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۲,۸۰۰ تومان
  ۱۳۴,۴۰۰ تومان
   پرگار قابدار 1001
  پرگار قابدار 1001
  108006041
  ۱۰۸۰۰۶۰۴۱
  ناموجود
  استند خطکش چوبی 288 عددی
  استند خطکش چوبی 288 عددی
  108007081
  ۱۰۸۰۰۷۰۸۱
  ناموجود
  پرگار اتودی 8189
  پرگار اتودی 8189
  108006008
  ۱۰۸۰۰۶۰۰۸
  ناموجود
  پرگار اتودی 828
  پرگار اتودی 828
  108006033
  ۱۰۸۰۰۶۰۳۳
  ناموجود
  پرگار اتودی استادی مپد 119430
  پرگار اتودی استادی مپد 119430
  108006031
  ۱۰۸۰۰۶۰۳۱
  ناموجود
  پرگار اتودی تک جعبه سی کلاس
  پرگار اتودی تک جعبه سی کلاس
  108006040
  ۱۰۸۰۰۶۰۴۰
  ناموجود
  پرگار اتودی کرونا 1025
  پرگار اتودی کرونا 1025
  Corona
  Corona
  ناموجود

   ابزار اندازه گیری و رسم

   ابزار اندازه گیری و رسم
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Bic
   • C.Class
   • CBS
   • Clips
   • Corona
   • Maped
   • MGM
   • Owner
   • Palmo
   • Panter
   • Parsikar
   • Sareer
   خیر
   بله