۷ روز ضمانت تعویضشرایط مرجوع و استرداد در تحریر کلیک به شرح زیر است:
1 - کلیه اجناس خراب حداکثر یک ماه پس از خرید و به قیمت فاکتور خرید قابل استرداد است . 
2 - کلیه اجناسی که به هر دلیلی تصمیم به استرداد گرفته اید حداکثر هفت روز از تاریخ فاکتور خرید و بصورت بسته بندی اولیه قابل استرداد است . 
( ( توجه داشته باشید که کلیه هزینه های استرداد به عهده مشتری می باشد . ) )